Geluidssanering kern Bunnik

De ODRU geeft voor de gemeente Bunnik invulling aan de verplichting voor de geluidssanering. Hiervoor gaat de ODRU onderzoeken of de betreffende woningen in de kern Bunnik mogelijk in aanmerking komen voor maatregelen om de geluidsbelasting in de woning te verminderden. Voordat we hieraan uitvoering kunnen geven moet eerst een saneringsprogramma worden vastgesteld in worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bewoners die het betreft hebben hierover een brief van ons ontvangen. Het onderstaand saneringsprogramma ligt van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage bij de gemeente Bunnik. Belanghebbenden kunnen deze periode hun zienswijze op dit programma indienen bij het college van B&W, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht.

Akoestisch onderzoek saneringsprogramma kern Bunnik

 

Op 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van (drijf-) mest, zijn afgedekt. Dat geldt óók voor de mestbassins die 30 jaar of ouder zijn.

Kwaliteitsverklaring
Conform het Activiteitenbesluit milieubeheer § 3.4.6 moeten afgedekte mestbassins zowel voor het bassin zelf als voor de afdekking een kwaliteitsverklaring hebben. Naleving wordt door medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (Odru) in opdracht van de gemeente (het bevoegd gezag) gecontroleerd. Dat betekent dat zij bij de uit te voeren milieucontroles van bedrijven mogen optreden tegen het niet afgedekt zijn van de bedoelde mestbassins of het ontbreken van een kwaliteitsverklaring.

Overgangstermijn vervalt
Met deze nieuwe regelgeving vervalt de huidige overgangstermijn voor mestbassins

Sinds kort rijden ODRU-collega’s in duurzame auto’s.
Voor dienstreizen zijn er drie elektrische en drie hybride auto’s beschikbaar. Op onze eigen parkeerplaats achter het Provinciehuis is er per auto een laadpaal beschikbaar.
ODRU wil een maatschappelijk bewuste organisatie zijn. Met deze nieuwe dienstwagens zijn we daarmee goed op weg.

Bezoekerscentrum De Boswerf heeft de eerste prijs gewonnen als beste outdoor uitje in de provincie Utrecht.  De bezoekers hebben de Boswerf een rapportcijfer van 8,76 gegeven. Hier zijn wij erg trots op!

Wij feliciteren onze medewerkers en zo’n 40 vrijwilligers die elk jaar weer aantrekkelijke, verrassende en duurzame activiteiten aanbieden.

Voor de volledige uitslag kijk op www.beste-uitje.nl

Op de Marnix Academie in Utrecht gaat een adviseur educatie van ODRU, samen met wethouder Stolk uit Woerden, op zoek naar een ‘green date’. Welke student wordt de duurzame leerkracht van de toekomst en wil alvast proefdraaien op een groene stageplaats? Tijdens de ‘green date’ maken we kennis met 200 eerstejaars studenten en zij met ons! Wie weet welke mooie, duurzame samenwerking hieruit voortkomt…

Op 14 oktober wordt in IJsselstein de Dag van de Duurzaamheid in de bibliotheek gevierd. ODRU coördineert dit evenement. Samen met betrokken IJsselsteiners tonen we wat er is gerealiseerd, wat er speelt en wat er komen gaat op duurzaamheidsgebied. Die dag wordt ook het duurzaamheidscentrum geopend in de bieb.

Bewoners en ondernemers werken samen zodat dit de plek wordt voor informatie over duurzaam (ver)bouwen in huis en tuin. De eerste actie in dit kader is begin november, genaamd ‘Heel IJsselstein Isoleert’. In het voorjaar volgt een actie met zonnepanelen.

De gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de wedstrijd ‘Low Car Diet 2016’. Dit is een competitie waarbij de deelnemende organisaties van de Dag van de Duurzaamheid een maand lang tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. In plaats van benzine- en dieselauto’s gebruiken deelnemers de fiets, elektrische auto, trein of bus, of andere duurzame vervoersmiddelen. Dit bevordert het terugdringen van CO2-uitstoot, en leidt tot meer bewegen en een besparing op de kosten voor vervoer. De mobiliteitswedstijd is een initiatief van Urgenda en heeft als doel deelnemers bewust te maken van hun reisgedrag en het automatisme hierin te doorbreken. Burgemeester Marc Witteman en wethouder Linda van Dort zijn de bestuurlijke gezichten van de campagne in de gemeente. ODRU ondersteunt de gemeente bij het coördineren van de communicatie-activiteiten voor de campagne

Stichting Energie Zeist werkt er al een half jaar naartoe en op 10 oktober is het zover: in het centrum van Zeist wordt in samenwerking met de Rabobank een energiewinkel geopend!

Hier kan iedereen terecht die op zoek is naar informatie en inspiratie voor het duurzaam maken van de eigen woning. ODRU heeft achter de schermen geholpen bij het opstarten van de Stichting, die nu op eigen kracht ‘haar vleugels uitslaat’. Natuurlijk blijft ODRU in nauw contact met de stichting om ervoor te zorgen dat onze activiteiten elkaar versterken. Om samen woningeigenaren te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

De uitvoering van de EED is een speerpunt in ons toezicht de rest van 2016 en het komende jaar. Dus niet alleen rond de dag van de duurzaamheid maar toch in deze special om onze rol op het gebied van energiebesparing te belichten. Waar gaat het om? Alle grote ondernemingen (bedrijven met meer dan 250 medewerkers, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, e.d.) moeten voldoen aan de EED en nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Daarvoor moeten zij een energieaudit laten doen. Deze audits worden beoordeeld en er worden afspraken gemaakt over de realisatie van de energiebesparingsmaatregelen. De toezichthouders van ODRU zijn geschoold om bedrijven te attenderen op en te adviseren over mogelijke energiebesparingsmaatregelen. De richtlijn zorgt op deze manier voor een concrete bijdrage aan de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. ODRU faciliteert de bedrijven om zo gericht mogelijk aan deze energiebesparing te kunnen werken.

De zes scholen in Wijk bij Duurstede die afgelopen schooljaar hun schoolplein en een deel van de schoolomgeving hebben schoongehouden, ontvangen vandaag als dank hiervoor een attentie. Ruud Waltman, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu en zelf ook Opgeruimde Wijkenaar, maakt een ronde langs de scholen om ze namens de gemeente te bedanken. En de scholen gaan ook dit schooljaar door met opruimen! Het adoptieproject is onderdeel van ‘Wijk Schoon Gewoon’, een campagne die ODRU begeleidt, waarbij organisaties, inwoners en gemeente samenwerken om de leefomgeving schoon te houden. Vergelijkbare campagnes worden uitgevoerd in Bunnik, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Woerden en Zeist.