Duurzame initiatieven gemeente Bunnik

In Bunnik wordt op 10 oktober het gemeentehuis opengesteld om met bewoners, bedrijven en geïnteresseerden, te praten over duurzaamheid. Er is informatie te halen over alle activiteiten die lopen, of er nog aan komen. Zo wordt er actief gewerkt aan het project ‘Heel Bunnik in de zon!’, is ‘We drive Solar’ (duurzame mobiliteit) net gestart, wordt gewerkt aan energiebesparing binnen de sportaccommodaties en hebben kinderen de actie ‘Heel Bunnik ruimt op’ bedacht en uitgevoerd.

De duurzaamheidsmakelaar van de gemeente, mede gefaciliteerd door ODRU, zorgt ervoor dat ideeën vanuit de samenleving ondersteund worden. Ook helpt deze makelaar om kennis te delen en brengt mensen met ideeën met elkaar in contact.