Nieuws

Energiefiets Kerckebosch bij Christelijk Lyceum Zeist

Vandaag presenteert het CLZ tijdens de grote pauze het jaarverslag van hun werkgroep ‘Zicht op Zon’. Dan wordt ook de Energiefiets Kerckebosch op feestelijke wijze in gebruik genomen.

De komende maanden kunnen leerlingen en docenten hun smartphone of laptop al fietsend opladen. De Energiefiets Kerckebosch is onderdeel van DuurSaam Kerckebosch, een proeftuin voor duurzame initiatieven, die de Wijkontwikkelingsmaatschappij graag wil delen. Eén van de tien energiefietsen maakt een tour door Zeist. Na bezoekerscentrum De Boswerf (…)

[ Meer lezen » ]

Duurzame initiatieven gemeente Bunnik

In Bunnik wordt op 10 oktober het gemeentehuis opengesteld om met bewoners, bedrijven en geïnteresseerden, te praten over duurzaamheid. Er is informatie te halen over alle activiteiten die lopen, of er nog aan komen. Zo wordt er actief gewerkt aan het project ‘Heel Bunnik in de zon!’, is ‘We drive Solar’ (duurzame mobiliteit) net gestart, wordt gewerkt aan energiebesparing binnen de sportaccommodaties en hebben kinderen de actie ‘Heel Bunnik ruimt op’ bedacht en uitgevoerd.

De (…)

[ Meer lezen » ]

Woerden inspireert door “Verduurzamen huis en tuin”

Bewonersinitiatief Duurzaam Woerden en gemeente Woerden organiseren op maandag 10 oktober de inspiratie- en informatieavond “Verduurzamen huis en tuin”. Er zijn verschillende pitches en er is een markt met kraampjes. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de nieuwe subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis’, de groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie en de verloop van Woerden vol Energie. Daarnaast inspireren Duurzaam Woerden, de bibliotheek, Groen West en de gemeente de bezoekers en geïnteresseerden met  lopende (…)

[ Meer lezen » ]

Werken aan organisatieontwikkeling ODRU

ODRU staat voor een ontwikkelopgave. Dat doen we vanuit een stabiele basis en met vertrouwen van bestuur en gemeenten. De aanpak die we hierbij voor ogen hebben stoelt op drie uitgangspunten: van buiten naar binnen, stap voor stap en in co-creatie. Voortvloeiend uit de ‘organisatieontwikkeling ODRU 2018: visie en aanpak’ hebben we zeven programma’s benoemd waarvoor nu de plannen van aanpak worden opgesteld. Het gaat om de omgevingswet, de toekomst en robuustheid van de (…)

[ Meer lezen » ]

Benoeming Jacco Post als directeur

Jacco Post, die in november 2014 tijdelijk werd benoemd in de functie van directeur, heeft een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen. Het algemeen bestuur heeft dit in de vergadering van 30 juni bekrachtigd. ‘Met het oog op de komst van de omgevingswet en de ontwikkelingen aan de hand van de uitgezette koers, is Jacco Post de aangewezen man om dit in goede banen te leiden’, licht bestuursvoorzitter Frits Naafs het besluit toe.
Jacco is blij (…)

[ Meer lezen » ]

Gemeenteraad Montfoort bekrachtigt overdracht VTH-taken ‘bouwen’ inclusief medewerkers

Op 19 april 2016 heeft het college van Montfoort de overdracht van VTH- taken naar ODRU, per 1 januari 2016 bekrachtigd. Als gevolg hiervan zijn per 1 juni vier medewerkers, die al een tijdje bij ODRU waren gedetacheerd, nu in dienst gekomen. We heten Wil de Leeuw, Susanne Visser, Hans van Heezik en Alex Stam van harte welkom in de organisatie!

Deze overdracht betekent dat ODRU voor de gemeente Montfoort alle taken in de fysieke (…)

[ Meer lezen » ]

Asbestdeskundigen binnen ODRU

Het taakveld asbest is complex en sterk in beweging. Bijna iedere week haalt een asbestincident wel het nieuws. Het verbod op asbestdaken per 2024 is in aantocht. Bovendien vraagt het taakveld om kwaliteitsimpuls (wet VTH). Het is dan ook niet vreemd dat ODRU, in aansluiting op de Koers 2018 (deels basistaak), inzet op de ontwikkeling van dit taakveld.

Het toezicht op asbest krijgt een steviger aandeel binnen het reguliere (milieu)toezicht. Daarom is het aantal opgeleide (…)

[ Meer lezen » ]

LHS in de praktijk

In onze vorige nieuwsbrief spraken we over de ontwikkelingen binnen toezicht en handhaving. Denk aan deelterreinen van het omgevingsrecht zoals bouwen, milieu en brandveiligheid. Eén van de onderwerpen is de Landelijke Handhavingstrategie (LHS).

Als streefdatum, om te werken met de uniforme wijze van handhaven, noemden we 1 juni 2016. Wat is de stand van zaken nu? We vroegen het Danielle Verkade, projectleider LHS binnen ODRU.

Danielle: “Momenteel zitten we aan het eind van een serie trainingen, waarin (…)

[ Meer lezen » ]

Speeddaten over UVP’s 2017

Wat zijn de wensen van onze gemeenten in 2017? Deze vraag stond in juni centraal tijdens een ‘speeddate’ voor regievoerders van gemeenten, accountmanagers en het managementteam. Ook de laatste trends, ontwikkelingen en wensen voor 2017 kwamen aan de orde. Op deze manier kan ODRU een zo goed mogelijk eerste concept Uitvoeringsprogramma (UVP) aan de regievoerders leveren dat is afgestemd op de gemeente.

De middag startte met een algemeen gedeelte en vervolgens werd gespeed-datet om nog (…)

[ Meer lezen » ]

Handige tool voor duurzaam bouwen nodig?

ODRU en gemeenten krijgen geregeld vragen over duurzaam bouwen. Voorbeeld: wat valt onder duurzaam bouwen? Daarom hebben we samen met adviesbureau DWA, provincie Utrecht en een aantal Utrechtse gemeenten de Menukaarten Duurzaam Bouwen ontwikkeld, voor nieuwe en bestaande woningen.

De Menukaarten Duurzaam Bouwen zijn een praktisch hulpmiddel met concrete informatie. Ze geven inzicht in maatregelen die getroffen kunnen worden om een gebouw duurzaam te krijgen. Onze gemeenten zetten ze vooral in bij het Bouwloket, waar (…)

[ Meer lezen » ]