Afval, het begin van iets nieuws OP SCHOOL

Vanaf augustus 2017 zijn basisscholen in de gemeente Zeist gestart met afval scheiden. In alle groepen worden het PMD (Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons), GFT (Groente Fruit- en Tuinafval), papier en knutselafval gesorteerd in de klas zodat er nog maar weinig restafval overblijft. De gescheiden afvalsoorten worden door RMN elke twee weken opgehaald. Op deze manier leren de kinderen dat afval een waardevolle grondstof is.

Hoe starten met afval scheiden?
De scholen krijgen een handleiding per bouw met een educatie-aanbod dat ze kunnen gebruiken om aan de leerlingen uit te leggen wat er gaat gebeuren en waarom ze afval gaan scheiden. Op elke school is er een trekker voor het project voor het schoolteam.

Wat moet waar?
Wat is de juiste bak voor de grondstoffen (we spreken liever niet meer over afval)?
Op http://www.afvalscheidingswijzer.nl staat voor elke afvalsoort het juiste antwoord.

Waarom?
Bijna al ons afval kan gerecycled of hergebruikt worden. Door hergebruik zijn minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Zo verbrandt er minder afval en dat is beter voor ons milieu. Het project Van Afval, het begin van iets nieuws op School is een project van Gemeente Zeist, RMN en De Boswerf.