Actuele bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerp geluidsaneringsprogramma Utrechtseweg Zeist

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist maken bekend dat het ontwerp geluidsaneringsprogramma voor de geluidsaneringswoningen langs de Utrechtseweg van 24 juni 2021 tot en met 4 augustus 2021 ter inzage ligt.

Doel geluidsaneringsprogramma

De Utrechtseweg in Zeist wordt (tussen de Dreef en het Herman Jordan Lyceum) aangepast. Als vervolg hierop wil de gemeente ook de geluidsanering voor de woningen langs deze weg afronden, waarbij de gehele Utrechtseweg wordt meegenomen. De geluidsanering komt voort uit de Wet geluidhinder en betreft enkel woningen die vanuit deze wet geselecteerd mogen worden. Voor deze geluidsaneringswoningen wil de gemeente een programma geluidsanering indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Omgevingsdienst regio Utrecht is hiervoor gemandateerd. Het programma geluidsanering betreft 64 woningen die langs de Utrechtseweg liggen. De eigenaren van de betreffende woningen worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Inzien stukken

Het ontwerp saneringsprogramma kunt u binnen de genoemde termijn hier downloaden of inzien bij de gemeente Zeist, Publiekshal aan Het Rond 1 in Zeist (alleen op afspraak vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van corona).

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn zienswijzen tegen het ontwerp saneringsprogramma indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan burgemeester en wethouders van gemeente Zeist, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres en zaaknummer Z/20/173031.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.