Actuele bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerp geluidsaneringsprogramma Tiendweg en Meentplein Leerdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden maken bekend dat het ontwerp geluidsaneringsprogramma voor de geluidsaneringswoningen langs de Tiendweg en het Meentplein in Leerdam van 3 december 2021 tot en met 13 januari 2022 ter inzage ligt.

Doel geluidsaneringsprogramma

De gemeente wil de plicht tot geluidsanering voor de woningen langs de Tiendweg en het Meentplein in Leerdam afhandelen. De geluidsanering komt voort uit de Wet geluidhinder en betreft enkel woningen die vanuit deze wet geselecteerd mogen worden. Voor deze geluidsaneringswoningen wil de gemeente een saneringsprogramma indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Omgevingsdienst regio Utrecht is gemandateerd om dit saneringsprogramma in te dienen. Het programma betreft 68 woningen, waarvan de bewoners en eigenaren schriftelijk worden geïnformeerd.

Inzien stukken

Het ontwerp saneringsprogramma kunt u binnen de genoemde termijn hier downloaden (zie de twee links hieronder) of inzien bij de gemeente Vijfheerenlanden, op de locatie in Leerdam aan de Dokter Reilinghplein 1 in Leerdam.
U dient daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 088 599 7000.

Zienswijze

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden gedurende de inzagetermijn zienswijzen tegen het ontwerp programma geluidsanering indienen. Bent u belanghebbende? Dan kunt u uw brief richten aan burgemeester en wethouders van gemeente Vijheerenlanden, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres en zaaknummer Z/20/173021.