Bestuurders namen een kijkje in de toekomst van de Omgevingswet

Na de commissieleden van de Eerste Kamer en verschillende groepen ambtelijke vertegenwoordiging van de regiosamenwerking namen afgelopen donderdag de bestuurders uit de regio Utrecht een kijkje in de toekomst van de Omgevingswet. De twee Utrechtse Omgevingsdiensten, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de RUD Utrecht, hadden alle bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen, GGD en ProRail uitgenodigd voor deze tijdreis. De bestuursvoorzitters van de omgevingsdiensten openden de bijeenkomst met de gedachte als bestuurders kritisch te blijven op het bereiken van de bedoeling van de wet. Namelijk integratie en vereenvoudiging van wetgeving en regels voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht wordt zo inzichtelijker voor burgers, ondernemers en overheden.

Mevrouw Winnie Sorgdrager complimenteerde de bestuurders in de regio namens het rijk. De samenwerking in de regio blijft niet onopgemerkt en tegelijk riep ze op goed in gesprek te blijven over wie wat doet en hoe we goed de VTH-taken kunnen uitvoeren in Nederland.

Hoe verloopt zo’n aanvraag straks?
Zo’n dertig bestuurders werden vervolgens geteleporteerd naar de toekomst om te zien wat aanvragers meemaken in 2022 als de Omgevingswet in werking treedt. Aanvragers kunnen straks in één loket, het Digitaal stelsel omgevingsloket (DSO), de aanvraag indienen. Hoe verloopt dat proces bijvoorbeeld straks voor iemand die een dakkapel aan de voorkant van zijn huis wil plaatsen en hier ook een boom wil kappen? Het Rijk en een aantal partijen uit de regio hebben al veel informatie ingevoegd over de regels waar de aanvrager straks mee te maken heeft. Duidelijk werd dat goede afstemming van regels belangrijk is voor een fijne klikervaring van aanvragers. Zo voorkomen we dat aanvragers informatie dubbel moeten aanleveren of dat het niet duidelijk is welke informatie precies nodig is. Bij terugkomst discussieerden bestuurders onder leiding van regionaal implementatiecoach Leana Vlok verder over dit onderwerp.

De bestuursvoorzitter van de Omgevingsdienst regio Arnhem sloot af. Het laatste jaar van voorbereiding is aangebroken, de bestuurders in de regio hebben samen verkend wat de toekomst brengt. Dat smaakt naar meer!