Bijschrijven/doorhalen leidinggevenden

Bijschrijven/doorhalen leidinggevenden
De Drank- en Horecawet verbiedt het om open te blijven voor publiek wanneer de leidinggevende die op de vergunning staat niet aanwezig is. Zorg er daarom altijd voor dat er voldoende leidinggevenden op de vergunning staan.

Na het indienen van een verzoek tot bijschrijven van een leidinggevende ontvangt u hiervan een bevestiging. Na ontvangst mag de nieuw aangemelde leidinggevende, in afwachting van het verloop van de procedure, aan de slag. Als tijdens de behandeling van het verzoek blijkt dat de betreffende persoon niet aan de wettelijke eisen voldoet, informeren we u hier natuurlijk over. In dit geval vervalt het recht om de bewuste persoon als leidinggevende aanwezig te houden.

Voor het bijschrijven of doorhalen van een leidinggevende kunt u bellen met een medewerker van het team Drank en Horeca op telefoonnummer 088 – 022 50 00. U kunt ook mailen naar .