Bodemkaart regio Utrecht

Wil je graven in je tuin of ga je een huis (ver)kopen? Dan is het handig om te weten hoe de bodem er uit ziet, en of er bijvoorbeeld een ondergrondse brandstof tank ligt. Bekijk de bodemkaart op het Geoportaal van de ODRU.

Inhoud

Wat is een bodemkaart?

Een bodemkaart kan interessant zijn als je gaat graven of een huis (ver)kopen. Ook wanneer je bedrijfsactiviteiten start op een locatie, of een omgevingsvergunnig (activiteit ‘Bouwen’) of bestemmingsplanwijziging wilt aanvragen, kan een bodemkaart van pas komen.

Brandstoftanks

Op het Geoportaal worden de brandstoftanks weergegeven die bij de ODRU bekend zijn (blauwe driehoekjes). Deze informatie kan nuttig zijn bij het (ver)kopen van een woning, of wanneer je graafwerkzaamheden wilt uitvoeren in je tuin of op een ander stuk grond.

Verdachte locaties

Naast brandstoftanks zijn er nog veel meer vormen van bodemverontreiniging te zien op het Geoportaal, bijvoorbeeld een voormalige boomgaard, slootdemping of voormalige bedrijfsactiviteiten uit het Historisch Bodembestand van de Provincie Utrecht.

Bodemkaart regio Utrecht

Toelichting: Oranje vlakken zijn bodemonderzoeken. Blauwe driehoekjes zijn ondergrondse tanks. Zoom in om andere objecten en locaties te zien, zoals een oude boomgaard. Meer weten? Bekijk de uitleg over deze kaarten of bekijk de kaart in een nieuw venster.

Bodemonderzoek opvragen

Als Omgevingsdienst zijn wij betrokken bij bodemonderzoek voor 15 gemeentes in de regio Utrecht. Ben je benieuwd naar bodemonderzoek? Bodemonderzoeken zijn helaas (nog) niet direct te downloaden vanuit de bodemkaart. Wil je bodemonderzoek ontvangen van een specifiek perceel, stuur dan een e-mail naar met als onderwerp ‘Aanvragen Bodeminformatie’ (onder vermelding van de locatie), dan beantwoorden wij deze zo snel mogelijk. Een kaartje meesturen met daarop de locatie kan in veel gevallen helpen. Het opvragen van bodeminformatie is gratis.

Bodemkwaliteitskaart regio Utrecht

De bodemkwaliteitskaart geeft een verwachting van de bodemkwaliteit op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken. Hierbij is geen rekening gehouden met in kaart gebrachte bodemverontreiniging en eerder bodemonderzoek.

Wil je weten hoe het werkt? Bekijk de uitleg over deze kaarten. Wil je de kaart groter zien? Bekijk de kaart in een nieuw venster.

Legenda

Bodembeleidszonekaart regio Utrecht

Wil je weten hoe het werkt? Bekijk de uitleg over deze kaarten. Wil je de kaart groter zien? Bekijk de kaart in een nieuw venster.

Legenda

Aan de kaarten kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuw op het Geoportaal?

In de handleiding van het Geoportaal staat hoe je op de kaart kunt navigeren. Ook de menu-opties, verschillende knoppen en filteropties worden uitgelegd.

Vragen over het Geoportaal?

Stuur een e-mail naar of bel naar de receptie van de ODRU, Tel: 088 – 022 5000