Verzoek bodeminformatie Bunnik

Hoe kan ik zien of er bodeminformatie bekend is van mijn perceel?

Op het Geoloket ziet u welke bodeminformatie van uw perceel bekend is. Hier vindt u onder andere informatie over bodemrapporten, de bodemkwaliteitskaart, ondergrondse tanks, historische activiteiten, voormalige boomgaarden en slootdempingen.

Welke bodemrapporten heeft de ODRU?

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) beheert uitsluitend de informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging. U vindt deze informatie op het Geoloket onder ‘Bodem/Bodemonderzoeken ODRU’.

Op het Geoloket kunt u ook zien of op uw perceel een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. U vindt deze informatie onder ‘Bodem/Bodemonderzoeken RUD Utrecht’. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) beheert de informatie van ernstige gevallen, de zogenoemde Wbb-locaties.

Hoe vraag ik een rapport op?

Wij verzoeken u eerst het Geoloket te raadplegen. Wilt u een rapport opvragen dat u heeft gevonden onder ‘Bodemonderzoeken ODRU’, dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen per e-mail te reageren.

Voor meer informatie over en rapporten van ernstige gevallen kunt u kijken op het landelijke bodemloket (www.bodemloket.nl) en/of contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Formulier verzoek bodeminformatie ODRU

Persoonlijke Gegevens

Achternaam Tussenvoegsel
Voorletters
Adres Huisnummer
Woonplaats Postcode
Telefoon 1 Telefoon 2
E-mail adres
Bedrijfsnaam

Gegevens Adreslocatie 1

Straatnaam Huisnummer
Plaatsnaam
Kadastraal Adres

Gegevens Adreslocatie 2

Straatnaam Huisnummer
Plaatsnaam
Kadastraal Adres

Gegevens Adreslocatie 3

Straatnaam Huisnummer
Plaatsnaam
Kadastraal Adres

Bijlagen

Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen