Gemeente Renswoude verzoek bodeminformatie

Hoe kan ik zien of er bodeminformatie bekend is van mijn perceel?

Op het Geoloket ziet u welke bodeminformatie van uw perceel bekend is. Hier vindt u onder andere informatie over bodemrapporten, de bodemkwaliteitskaart, historische activiteiten, voormalige boomgaarden en slootdempingen.

Welke bodemrapporten heeft de gemeente?

De gemeente beheert de informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging. U vindt deze informatie op het Geoloket onder ‘Bodem/Bodemonderzoeken ODRU’.

Op het Geoloket kunt u ook zien of op uw perceel een ernstige bodemverontreiniging aanwezig is. U vindt deze informatie onder ‘Bodem/Bodemonderzoeken RUD Utrecht’. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) beheert de informatie van ernstige gevallen, de zogenoemde Wbb-locaties.

Hoe vraag ik een rapport op?

Wij verzoeken u eerst het Geoloket te raadplegen. Wilt u een rapport opvragen dat u heeft gevonden onder ‘Bodemonderzoeken ODRU’, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Renswoude (www.renswoude.nl).

Voor de rapporten onder ‘Bodemonderzoeken RUD Utrecht’ kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (www.rudutrecht.nl).