De Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED)

De uitvoering van de EED is een speerpunt in ons toezicht de rest van 2016 en het komende jaar. Dus niet alleen rond de dag van de duurzaamheid maar toch in deze special om onze rol op het gebied van energiebesparing te belichten. Waar gaat het om? Alle grote ondernemingen (bedrijven met meer dan 250 medewerkers, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, e.d.) moeten voldoen aan de EED en nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen nemen. Daarvoor moeten zij een energieaudit laten doen. Deze audits worden beoordeeld en er worden afspraken gemaakt over de realisatie van de energiebesparingsmaatregelen. De toezichthouders van ODRU zijn geschoold om bedrijven te attenderen op en te adviseren over mogelijke energiebesparingsmaatregelen. De richtlijn zorgt op deze manier voor een concrete bijdrage aan de Europese doelstelling van een 20% lagere Europees energieverbruik in 2020. ODRU faciliteert de bedrijven om zo gericht mogelijk aan deze energiebesparing te kunnen werken.