Formulier energiegegevens

Volgens onze gegevens heeft uw bedrijf namelijk nog niet voldaan aan de informatieplicht.
U heeft daarom per mail een verzoek ontvangen om onderstaand formulier in te vullen.
Voor de volledigheid vind u hier nogmaals het verzoek: Brief verzoek tot registratie

Na het invullen van het formulier ontvangt u een bevestiging met uw ingevulde gegevens. Hierin staat ook wat u moet doen als de informatieplicht op uw bedrijf van toepassing is.

Vult u niets in dan komt een toezichthouder van de ODRU langs op uw bedrijf om een controle uit te voeren. U bent dan alsnog verplicht om aan de informatieplicht en verplichte energiebesparende maatregelen te voldoen als deze van toepassing zijn.”