Geluidssanering gemeente Utrechtse Heuvelrug

De ODRU geeft voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug invulling aan de verplichting voor de geluidssanering. Hiervoor gaat de ODRU onderzoeken of de betreffende woningen in Leersum en Amerongen mogelijk in aanmerking komen voor maatregelen om de geluidsbelasting in de woning te verminderden. Voordat we hieraan uitvoering kunnen geven moet eerst een saneringsprogramma worden vastgesteld in worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bewoners die het betreft hebben hierover een brief van ons ontvangen. Het saneringsprogramma ligt van 7 september 2018 tot en met 18 oktober 2018 ter inzage bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, of kan worden gedownload (zie onderstaand). Belanghebbenden kunnen deze periode hun zienswijze op dit programma indienen bij het college van B&W, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van dossiernummer Z-2016-28703.