Horeca

Start u een nieuw horecabedrijf, neemt u een bestaand horecabedrijf over, of wilt u in uw bedrijf etenswaren en / of drankjes (ook alcoholvrije) verkopen? Gaat u een hotel starten of overnemen, of mensen op een andere manier logies verstrekken? Of gaat u een slijterij openen of overnemen? Is het antwoord op één van deze vragen ja, dan heeft u waarschijnlijk één of meerdere horecavergunningen nodig. De Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) is door de gemeente IJsselstein en de gemeente Montfoort gemandateerd om namens de gemeente een aantal horecaprocedures af te handelen.

U kunt bij de ODRU terecht voor informatie en voor het doen van aanvragen op het gebied van de volgende horeca vergunningen in Montfoort of IJsselstein:

U kunt bij de ODRU ook terecht voor de volgende aanvragen, meldingen of informatie:

  • Informatie over de bestemming van een specifiek pand;
  • Ontheffingen van het bestemmingsplan en/of vergunningen voor het (ver)bouwen van een pand (hiervoor vraagt u via www.omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aan);
  • meldingen op grond van de Wet milieubeheer als u een nieuwe ondernemer bent of als u nieuwe activiteiten wilt ontplooien in uw horecabedrijf (hiervoor dient u een melding in via www.aimonline.nl);

Kijk voor informatie over andere verplichtingen waarmee u als ondernemer te maken krijgt, zoals het aannemen van personeel, het rookverbod, of de HACCP-eisen inzake voedselveiligheid, ook eens op www.ondernemersplein.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met onze medewerkers van het Omgevingsloket IJsselstein en Montfoort op 088 – 022 50 00.

Wet Bibob
De ODRU toetst alle aanvragen aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Deze wet verplicht de overheid te toetsen of vergunningen niet worden verkregen door crimineel verkregen geld of dat er gevaar is dat vergunningen voor criminele doeleinden worden gebruikt.

Om tot een goede beoordeling te komen, moet iedereen die een horecavergunning aanvraagt een formulier invullen met vragen over de financiële situatie en de achtergrond van het horecabedrijf en de eigenaren. Als vast onderdeel van de procedure voeren wij daarna met u een intakegesprek. In dat gesprek gaan we dieper op de hierboven genoemde punten in.

Vraagt u een horecavergunning aan dan bent u verplicht om mee te werken aan de procedure. Van het bewust onjuist invullen van het formulier wordt aangifte van valsheid in geschrifte gedaan.

Klachten

Wanneer u zich zorgen maakt over de veiligheid door een bedrijfsactiviteit in de buurt van uw woning of als u een klacht heeft over geur of geluid afkomstig uit een horecabedrijf, dan kunt u dit melden met behulp van ons klachtenformulier. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen met 088 – 022 50 00. Buiten kantooruren kunt u terecht bij de provincie Utrecht, telefoonnummer 088 – 022 55 10.

Voor klachten over zaken als de plaatsing van terrassen, overtreding van de sluitingstijden of over het gedrag van gasten van een horecabedrijf kunt u terecht bij de gemeente. Dat kan ook als u vragen heeft over beleidsmatige zaken, zoals het bestemmingsplan. De gemeente handelt, aanvragen af en kan u nader informeren over

  • het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens evenementen;
  • incidentele festiviteiten (de zogenaamde 12 dagenregeling).

In deze gevallen kijkt u op www.ijsselstein.nl of www.montfoort.nl, U kunt ook bellen met 14 030 of een e-mail bericht sturen naar of .

Waarvoor kunt u bij de gemeente terecht
Er zijn ook horecagerelateerde taken die door de gemeente zelf worden uitgevoerd. Het gaat dan om:

  • het ontwikkelen van beleid;
  • toezicht op en het afhandelen van klachten over de plaatsing van terrassen, het geluid afkomstig van buiten het horecabedrijf (zoals terrassen), overtreding van sluitingstijden of klachten over dronken en/of aanstootgevend gedrag van gasten van horecabedrijven;
  • het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens evenementen;
  • incidentele festiviteiten (de zogenaamde 12-dagenregeling).

Wilt u hier meer informatie over? Kijk dan op de site van de gemeente of bel met 14 030. U kunt ook een mail sturen naar of .