Drank- en Horecavergunning

Drank- en Horecavergunning

Wilt u alcoholhoudende drank schenken dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. De Drank- en Horecawet stelt bijzondere eisen aan de eigenaren en leidinggevenden van een horecabedrijf. Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn. Zij moeten ook in het bezit zijn van een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne.

De betreffende horecagelegenheid moet voldoen aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Dit betekent dat iedere inrichting, waarin alcoholhoudende drank wordt verstrekt, voldoet aan bepaalde oppervlakte-eisen en eisen aan de ventilatiecapaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen slijterijen en horecabedrijven. Een controle van de inrichtingseisen door toezichthouders van de ODRU is een vast onderdeel van de procedure. Wilt u gaan verbouwen, dan raden wij u aan om op tijd contact te zoeken met de toezichthouders. U kunt hiervoor bellen met het algemene telefoonnummer van de ODRU 088 – 022 50 00.

De Drank- en Horecawet maakt onderscheid tussen reguliere horecabedrijven (cafés, restaurants) en paracommerciële rechtspersonen (verenigingen en stichtingen). Deze krijgen soms subsidie van de overheid, werken vaak met vrijwilligers of pachten het gebouw voor een symbolisch bedrag van de gemeente. Daarom kunnen zij hun diensten vaak voor een lager bedrag aanbieden dan de reguliere horecabedrijven. Vanwege deze oneerlijke concurrentiepositie heeft de wetgever besloten aan verenigingen en stichtingen extra beperkingen op te leggen. Deze hebben betrekking op de schenktijden, op bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals recepties, bruiloften en partijen. Voor bijeenkomsten die bedoeld zijn voor personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de vereniging of de stichting betrokken zijn, kan een ontheffing worden aangevraagd (zie de pagina ontheffingen).

Wilt u een aanvraag doen voor een Drank- en Horecavergunning dan kunt u bellen met een medewerker van het team Drank en Horeca op 088 – 022 50 00. U kunt uw vraag ook mailen naar .