Exploitatievergunning

Exploitatievergunning voor horecabedrijven

Hebt u een horecabedrijf dat voor publiek toegankelijk is en waar u (alcoholvrije of alcoholhoudende) dranken of eten voor directe consumptie verstrekt? Of verstrekt u logies? Dan moet u op grond van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente, de APV, beschikken over een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf. Uitzonderingen hierop zijn:

  • winkels, voor zover de verstrekking een nevenactiviteit is;
  • zorginstellingen;
  • musea;
  • scholen;
  • religieuze instellingen;
  • bedrijfskantines of bedrijfsrestaurants.

Bij het behandelen van een aanvraag voor een exploitatievergunning kijken we of het aangevraagde type horecabedrijf volgens het bestemmingsplan op die locatie is toegestaan en of de vestiging van het horecabedrijf de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving niet ontoelaatbaar beïnvloedt.

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning kunt bellen met een medewerker van het team Drank en Horeca op 088 – 022 50 00. U kunt uw vraag ook mailen naar .