Energie besparen voor ondernemers en bedrijven in de regio Utrecht

Melding Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit (AB) staan milieuregels van het Rijk. Alle bedrijven die een ‘inrichting’ zijn, vallen eronder. Belasten jouw bedrijfsactiviteiten het milieu aanzienlijk? Dan moet je mogelijk een Melding Activiteitenbesluit doen.

Moet ik een melding doen?

Wil je weten of je een Melding Activiteitenbesluit moet doen? Of een omgevingsvergunning moet aanvragen? Doe de check op het Omgevingsloket Online (OLO).

Let op: de algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden altijd. Ook als uit de check blijkt dat je geen vergunning nodig hebt of melding hoeft te doen.

Milieutoets

Voor bepaalde activiteiten moet je een Melding Activiteitenbesluit doen én een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aanvragen. Wil je weten wat in jouw situatie nodig is? Of wil je direct een milieutoets (OBM) aanvragen? Dit kan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Hoe doe ik een melding?

Een Melding Activiteitenbesluit regel je door deze stappen te doorlopen:

 • Doe de melding uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van het bedrijf.
 • Je dient de melding online in via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Voor deze melding heb je E-herkenning nodig (minimaal niveau 2).

Wat gebeurt er na de melding?

 • Na je melding maken wij een inschatting van de milieubelasting van jouw bedrijf op de omgeving.
 • Vervolgens krijg je een overzicht van de milieuvoorschriften.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Ga je gevaarlijke stoffen vervoeren, dan moet je aan de veiligheidseisen van de Rijksoverheid voldoen. Een van die eisen is dat je aangewezen routes gebruikt over weg, spoor en water. Kijk voor meer informatie op de pagina Vervoer gevaarlijke stoffen.

Regels voor afval inzamelen

 • Een erkende inzamelaar haalt het bedrijfsafval op.
 • Bij gevaarlijke afvalstoffen ben je verplicht de afgiftebewijzen 5 jaar te bewaren.
 • Contracten voor al het andere afval moet je ook 5 jaar bewaren.

Meer informatie over afvalstromen en erkende afvalinzamelaars.

Voorkom geurhinder

De geur die vrijkomt tijdens voedselbereiding en productieprocessen moet je tot een minimum beperken. Dit kan op 2 manieren:

 • Voer de afgezogen dampen en gassen af met een pijp. Deze pijp moet minimaal 2 meter boven de hoogste daklijn uitsteken van alle bebouwing die binnen 25 meter ligt. Let op: mogelijk heb je hiervoor een vergunning nodig van de gemeente.
 • Plaats een goed functionerende ontgeuringsinstallatie. Bijvoorbeeld een actief koolstoffilter. Schakel een installateur in voor een goede capaciteitsberekening.

Voorkom geluidsoverlast

Heeft je omgeving mogelijk last van het geluid dat jouw bedrijf produceert (denk aan koelinstallaties, ventilatie of muziek)? Dan kun je samen met een akoestisch bureau onderzoeken wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn om aan de wettelijke norm te voldoen. Het akoestische rapport voeg je bij de melding.

Feestje?

Hou je meerdere keren per jaar een feest in je bedrijf, dan kun je via jouw gemeente een tijdelijke verruiming van de geluidsnorm aanvragen.

Bodem schoon houden

Is er kans dat de bodem rond of onder je bedrijf vervuild raakt, bijvoorbeeld door het gebruik van vloeistoffen die kunnen morsen of lekken? Dan ben je verplicht om maatregelen te nemen en/of voorzieningen aan te schaffen die de kans op bodemverontreiniging verwaarloosbaar maken.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Vloeistofdichte- en vloeistofkerende vloeren en verhardingen.
 • Lekbakken en opvangbassins.

Koelinstallatie keuren

Koelinstallaties bevatten koudemiddelen die een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben. Je bent daarom in de meeste gevallen verplicht om je koelinstallatie periodiek te laten controleren op lekdichtheid. Dat kan door een gecertificeerd bedrijf.

Hoe vaak controleren?

 • Hoe vaak je een koelinstallatie moet laten controleren op lekdichtheid en waar je nog meer rekening mee moet houden, is afhankelijk van het type en de hoeveelheid koudemiddel dat wordt gebruikt.
 • Koelinstallaties die gevuld zijn met gefluoreerde broeikasgassen met een hoeveelheid van 5 ton CO2 equivalent of meer moeten verplicht gekeurd worden op lekdichtheid. Raadpleeg je onderhoudspartij of dit van toepassing is voor jouw bedrijf.

Stookinstallatie keuren

Stookinstallaties die werken op gas en een vermogen hebben van 100 kW of meer moeten minimaal 1 keer per 4 jaar gekeurd worden op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Dit geldt ook voor de brandstoftoevoerleiding.

Je moet de keuring laten uitvoeren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de richtlijnen van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud (SCIOS). Voor stookinstallaties die werken op vaste brandstoffen zoals hout geldt deze verplichting vanaf 20 kW vermogen.

Afvalwater lozen

Bij de melding moet je aangeven:

 • op welke riolering je loost, en
 • of je afvalwater vervuild is met vet of olie.

Vethoudend afvalwater

Vethoudend afvalwater ontstaat bij het bereiden van voedingsmiddelen en alle activiteiten die hierbij komen kijken. Dit gaat niet om het frituurvet wat apart wordt afgevoerd, maar om het afwassen van borden, bestek en bijvoorbeeld keukengerei.

Voor het lozen van vethoudend afvalwater moet je het water via een vetafscheider op het vuilwaterriool lozen. De vetafscheider moet voldoen aan het kwaliteitskeurmerk NEN- EN 1825-1 en -2. Schakel een fabrikant of ledigingsbedrijf in voor een goede capaciteitsberekening.

Voor een goede werking van de vetafscheider moet je deze periodiek leegmaken, laten keuren en reinigen. Vervolgens moet je de vetafscheider weer vullen met koud water. Dit kan door de kraan een uur open te zetten.

Oliehoudend afvalwater

Oliehoudend afvalwater komt vaak vrij bij het tanken, wassen of demonteren van auto- en motorvoertuigen of het afspuiten van vaartuigen. Olie is een ongewenste stof in het riool. Daarom moet je deze afgevangen met een olie/benzine-afscheider (OBAS).

Het is belangrijk om de juiste capaciteit te berekenen van de slibvangput en olieafscheider. Schakel hiervoor een fabrikant of ledigingsbedrijf in. Andere essentiële onderdelen zijn: de juiste plaatsing, goede aansluiting en een goed werkende vlotter.

Je mag geen ander afvalwater, bijvoorbeeld van sanitair of regenwater, lozen op de OBAS. De OBAS een CE-markering hebben en voldoen aan kwaliteitskeurmerk NEN-EN 858. Voor een goede werking moet je de OBAS op tijd legen. Elke 5 jaar moet een erkend bedrijf de OBAS inspecteren.

Meer informatie

Meer informatie over het Activiteitenbesluit en vergunningplicht vind je op de Vragen en antwoorden pagina van Infomil. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met de helpdesk van Infomil.

Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen over het Activiteitenbesluit op infomil.nl.

Telefonische helpdesk

Tel. 088-79 77 102, optie 5
op kantoordagen tussen 09:00 en 12:00

Online helpdesk

Online helpdeskformulier
Stuur het dossierkenmerk van je sessie of de adresbalk mee.