Koelinstallaties

Koelinstallaties bevatten koudemiddelen die een schadelijk effect kunnen hebben op het milieu. U bent dan ook in de meeste gevallen verplicht om uw koelinstallatie periodiek te laten controleren op lekdichtheid door gecertificeerd personeel of een gecertificeerd bedrijf. Of een bedrijf gecertificeerd is, kunt u vinden in het register met gecertificeerde bedrijven en personen op www.infomil.nl.

Hoe vaak u uw koelinstallatie moet laten controleren op lekdichtheid en waar u nog meer rekening mee moet houden is afhankelijk van het type koudemiddel dat wordt gebruikt. Meer informatie hierover en over meer duurzame oplossingen leest u hier.

Lekkage?
Heeft u al lekkage? Hier leest u wat u dan moet doen.

Toezichthouders van de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) controleren of bedrijven voldoen aan de wettelijke plichten. Zorg dat u op de hoogte bent. Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan wanneer wij voor een controle bij u langskomen.

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met de ODRU via 088 – 022 50 00 of via .