koudemiddelen

Soorten koudemiddelen
Er bestaan natuurlijke en synthetische koudemiddelen. Natuurlijke koudemiddelen komen van nature voor in het milieu en zijn daarom veel minder milieubelastend dan synthetische koudemiddelen. Onder synthetische koudemiddelen vallen:

  • (H)CFK’s; dit zijn de ozonlaagafbrekende stoffen. <met hyperlink naar tekst>
  • HFK’s; dit zijn de gefluoreerde broeikasgassen. Het broeikaseffect van HFK’s is tot 22.800 keer groter dan het broeikaseffect van CO2.

Koelinstallatie met een (H)CFK-houdend middel
Koelinstallaties met een (H)CFK-houdend middel van drie kilo of meer moet u periodiek laten controleren op lekdichtheid:

  • Drie tot dertig kilo koudemiddel, één keer per twaalf maanden.
  • Dertig tot driehonderd kilo koudemiddel, één keer per zes maanden.
  • Meer dan driehonderd kilo koudemiddel, één keer per drie maanden.

Bijvulverbod en uitfasering – wat zijn de alternatieven?

U mag koelinstallaties met (H)CFK’s nog wel gebruiken maar niet meer bijvullen. Heeft u een installatie met een (H)CFK-houdend middel dan kunt u uw installatie laten aanpassen naar een installatie met HFK’s. Uw installateur kan u informeren over de mogelijkheden.

Een duurzamer alternatief is het vervangen van de installatie door één waarin een natuurlijk koudemiddel gebruikt wordt. Op termijn verdient u deze investering terug door lagere energiekosten. Bovendien worden natuurlijke koudemiddelen de komende jaren niet verboden.

Koelinstallaties met een (H)CFK-houdend middel zijn te herkennen aan de nummers in deze tabel:

Soort koudemiddel R-nummers van koudemiddelen
HCFK’s R22, R123, R124
HCFK’s bevattende mengsels R403, R408a, R401, R406a, R409
CFK R11, R12, R13, R114, R500, R502


Koelinstallatie met een HFK-houdend middel

Koelinstallaties met een HFK-houdend middel moet u periodiek laten controleren op lekdichtheid wanneer ze vijf ton CO2-equivalent of meer aan HFK’s bevatten.

Hoeveel ton CO2-equivalent HFK’s uw apparatuur bevat, kunt u uitrekenen met de (gratis) app ‘F-gas Solutions’. Deze applicatie is te downloaden via ‘Google Play’ voor een Android-smartphone en via ‘Apple Store’ voor iPhone en iPad. In de app kiest u de soort koudemiddel, bijvoorbeeld R134A, en de hoeveelheid in kilogram en vervolgens maakt de app de berekening.

De frequentie van lekdichtheidscontrole van koelinstallaties met een HFK-houdend middel is:

  • Vijf tot vijftig ton CO2-equivalent, om de twaalf maanden.
  • Vijftig tot vijfhonderd ton CO2-equivalent, om de zes maanden.
  • Groter dan vijfhonderd ton CO2-equivalent, om de zes maanden, waarbij een lekdetectiesysteem verplicht is. Een lekdetectiesysteem moet u één keer per jaar laten controleren.

Koelinstallaties met een HFK-houdend middel zijn te herkennen aan de nummers in deze tabel.

Soort koudemiddel R-nummers van koudemiddelen
HFK’s R134a, R23, R32, R125, R143a
HFK’s bevattende mengsels R404a, R407c, R410a, R413a, R417a, R419a, R507a


Logboek
Lekdichtheidscontroles en controles van het lekdetectiesysteem moet u bijhouden in een logboek. Andere belangrijke zaken die vermeld moeten worden in het logboek zijn o.a. de hoeveelheid en het type koudemiddel en onderhoud dat uitgevoerd is.