lekkage

Wat te doen bij lekkage?
Een lekkage is schadelijk voor het milieu en wordt als een ongewoon voorval gezien. Er moet zo snel mogelijk (binnen veertien dagen) onderhoud worden uitgevoerd. Binnen een maand na dit onderhoud moet de installatie opnieuw gecontroleerd worden op lekdichtheid.

Komt er bij een lekkage meer dan 10% van de totale installatievulling vrij, waarbij de gelekte hoeveelheid ten minste vijf ton CO2-equivalenten betreft? Dan moet u een melding ongewoon voorval indienen bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Het meldingsformulier vindt u hier.

Vanwege het bijvulverbod van (H)CFK’s, moeten lekkende installaties met een (H)CFK-houdend middel ontmanteld worden door gecertificeerd personeel. Om te voorkomen dat uw koelinstallatie met een (H)CFK-houdend middel langdurig buiten gebruik is na een lekkage, kunt u beter nu al nadenken over het aanpassen of vervangen van uw koelinstallatie. Hier leest u er meer over.