Let op Lood

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in de provincie Utrecht lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood worden verminderd. De provincie gaat in 2018 en begin 2019 de kinderspeelplaatsen onderzoeken op blootstellingrisico’s.

Waar zit er lood in de bodem?
Verspreid ofwel diffuus lood daar in de bodem waar oude (stads)kernen liggen en in de opgehoogde veenweidegebieden, de zogenaamde toemaakdekgronden.

Wat kan ik doen?
Woont u in een gebied met lood, dan kunt u de gebruiksadviezen opvolgen. Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van aardedeeltjes te voorkomen, wordt het risico voor jonge kinderen aanzienlijk beperkt. Zoals het wassen van handen na het buitenspelen, de zandbak van schoon(wit) zand voorzien en zo meer. In de flyer van Let op lood of dit informatiefilmpje vindt u meer gebruiksadviezen.

Wat doet de provincie?
Lood heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat met name kinderen tot en met 6 jaar zo min mogelijk lood binnenkrijgen. Omdat kinderen een kwetsbare groep vormen heeft de provincie een plan van aanpak opgesteld voor de kinderspeelplaatsen in de gemeenten waar zij bevoegd gezag is. Kinderspeelplaatsen op openbaar terrein worden onderzocht op eventuele aanwezigheid van lood in de bodem.

Waar worden speelplaatsen onderzocht?
In de volgende gemeenten worden in totaal 95 speelplaatsen onderzocht: De Ronde Venen, Woerden, Stichtse Vecht, Montfoort, IJsselstein, Oudewater, Wijk bij Duurstede, Baarn en Bunschoten. Het betreft oude (stads)kernen en opgehoogde veenweidegebieden.

Het onderzoek vindt plaats van november 2018 tot en met januari 2019. De eerste stap in het onderzoek is om de kans op blootstelling aan loodhoudende bodem in kaart te brengen. Dit gebeurt door foto’s te maken van de inrichting van de speelplaats, waarbij onder meer gekeken wordt in hoeverre de bodem is afgedekt door gras of harde materialen. Indien er mogelijk risico naar voren komt, dan worden er grondmonsters genomen. Als blijkt dat er risico aanwezig, dan worden maatregelen genomen om blootstelling via hand-mondcontact te voorkomen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over lood?

Aanvullende informatie