Nieuws

Low Car Diet in Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht doet mee aan de wedstrijd ‘Low Car Diet 2016’. Dit is een competitie waarbij de deelnemende organisaties van de Dag van de Duurzaamheid een maand lang tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. In plaats van benzine- en dieselauto’s gebruiken deelnemers de fiets, elektrische auto, trein of bus, of andere duurzame vervoersmiddelen. Dit bevordert het terugdringen van CO2-uitstoot, en leidt tot meer bewegen en een besparing op (…)

[ Meer lezen » ]

Opening energiewinkel Zeist

Stichting Energie Zeist werkt er al een half jaar naartoe en op 10 oktober is het zover: in het centrum van Zeist wordt in samenwerking met de Rabobank een energiewinkel geopend!

Hier kan iedereen terecht die op zoek is naar informatie en inspiratie voor het duurzaam maken van de eigen woning. ODRU heeft achter de schermen geholpen bij het opstarten van de Stichting, die nu op eigen kracht ‘haar vleugels uitslaat’. Natuurlijk blijft ODRU in (…)

[ Meer lezen » ]

De Europese Energie Efficiency Richtlijn (EED)

De uitvoering van de EED is een speerpunt in ons toezicht de rest van 2016 en het komende jaar. Dus niet alleen rond de dag van de duurzaamheid maar toch in deze special om onze rol op het gebied van energiebesparing te belichten. Waar gaat het om? Alle grote ondernemingen (bedrijven met meer dan 250 medewerkers, of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen, e.d.) moeten voldoen aan de EED en nagaan welke (…)

[ Meer lezen » ]

Adoptiescholen ‘Wijk Schoon Gewoon’ in het zonnetje gezet

De zes scholen in Wijk bij Duurstede die afgelopen schooljaar hun schoolplein en een deel van de schoolomgeving hebben schoongehouden, ontvangen vandaag als dank hiervoor een attentie. Ruud Waltman, voorzitter van de Vereniging Natuur en Milieu en zelf ook Opgeruimde Wijkenaar, maakt een ronde langs de scholen om ze namens de gemeente te bedanken. En de scholen gaan ook dit schooljaar door met opruimen! Het adoptieproject is onderdeel van ‘Wijk Schoon Gewoon’, een campagne (…)

[ Meer lezen » ]

Energiefiets Kerckebosch bij Christelijk Lyceum Zeist

Vandaag presenteert het CLZ tijdens de grote pauze het jaarverslag van hun werkgroep ‘Zicht op Zon’. Dan wordt ook de Energiefiets Kerckebosch op feestelijke wijze in gebruik genomen.

De komende maanden kunnen leerlingen en docenten hun smartphone of laptop al fietsend opladen. De Energiefiets Kerckebosch is onderdeel van DuurSaam Kerckebosch, een proeftuin voor duurzame initiatieven, die de Wijkontwikkelingsmaatschappij graag wil delen. Eén van de tien energiefietsen maakt een tour door Zeist. Na bezoekerscentrum De Boswerf (…)

[ Meer lezen » ]

Duurzame initiatieven gemeente Bunnik

In Bunnik wordt op 10 oktober het gemeentehuis opengesteld om met bewoners, bedrijven en geïnteresseerden, te praten over duurzaamheid. Er is informatie te halen over alle activiteiten die lopen, of er nog aan komen. Zo wordt er actief gewerkt aan het project ‘Heel Bunnik in de zon!’, is ‘We drive Solar’ (duurzame mobiliteit) net gestart, wordt gewerkt aan energiebesparing binnen de sportaccommodaties en hebben kinderen de actie ‘Heel Bunnik ruimt op’ bedacht en uitgevoerd.

De (…)

[ Meer lezen » ]

Woerden inspireert door “Verduurzamen huis en tuin”

Bewonersinitiatief Duurzaam Woerden en gemeente Woerden organiseren op maandag 10 oktober de inspiratie- en informatieavond “Verduurzamen huis en tuin”. Er zijn verschillende pitches en er is een markt met kraampjes. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de nieuwe subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis’, de groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie en de verloop van Woerden vol Energie. Daarnaast inspireren Duurzaam Woerden, de bibliotheek, Groen West en de gemeente de bezoekers en geïnteresseerden met  lopende (…)

[ Meer lezen » ]

Werken aan organisatieontwikkeling ODRU

ODRU staat voor een ontwikkelopgave. Dat doen we vanuit een stabiele basis en met vertrouwen van bestuur en gemeenten. De aanpak die we hierbij voor ogen hebben stoelt op drie uitgangspunten: van buiten naar binnen, stap voor stap en in co-creatie. Voortvloeiend uit de ‘organisatieontwikkeling ODRU 2018: visie en aanpak’ hebben we zeven programma’s benoemd waarvoor nu de plannen van aanpak worden opgesteld. Het gaat om de omgevingswet, de toekomst en robuustheid van de (…)

[ Meer lezen » ]

Benoeming Jacco Post als directeur

Jacco Post, die in november 2014 tijdelijk werd benoemd in de functie van directeur, heeft een benoeming voor onbepaalde tijd gekregen. Het algemeen bestuur heeft dit in de vergadering van 30 juni bekrachtigd. ‘Met het oog op de komst van de omgevingswet en de ontwikkelingen aan de hand van de uitgezette koers, is Jacco Post de aangewezen man om dit in goede banen te leiden’, licht bestuursvoorzitter Frits Naafs het besluit toe.
Jacco is blij (…)

[ Meer lezen » ]

Gemeenteraad Montfoort bekrachtigt overdracht VTH-taken ‘bouwen’ inclusief medewerkers

Op 19 april 2016 heeft het college van Montfoort de overdracht van VTH- taken naar ODRU, per 1 januari 2016 bekrachtigd. Als gevolg hiervan zijn per 1 juni vier medewerkers, die al een tijdje bij ODRU waren gedetacheerd, nu in dienst gekomen. We heten Wil de Leeuw, Susanne Visser, Hans van Heezik en Alex Stam van harte welkom in de organisatie!

Deze overdracht betekent dat ODRU voor de gemeente Montfoort alle taken in de fysieke (…)

[ Meer lezen » ]