Nieuws

Utrechtse omgevingsdiensten adviseren samen over bruidsschat

Als de Omgevingswet van kracht wordt, vervallen op milieugebied een aantal regels vanuit het Rijk. Bijvoorbeeld over geur door industrie en het geluidsniveau door activiteiten dat bij tijdelijke woningen wordt gemeten. Om te voorkomen dat er hierdoor gaten vallen waardoor overlast en milieurisico’s toenemen, is er de bruidsschat. In de bruidsschat zijn de regels die gaan vervallen opgenomen. Gemeenten kunnen deze regels overnemen, aanpassen of schrappen. De Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst (…)

[ Meer lezen » ]

Bouwtaken per 1 januari 2022 terug naar gemeente Montfoort

LET OP
Informatie gemeente Montfoort gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2022 voert de ODRU geen bouwtaken voor de gemeente Montfoort meer uit.
Voor alle bouwgerelateerde zaken kunt u rechtstreek bij de gemeente terecht of raadpleegt u de gemeentelijke website: www.montfoort.nl. Dit geldt voor zowel vergunningverlening als ook toezicht en handhaving van bouwactiviteiten. Ook klachten over bouwactiviteiten worden vanaf die datum door de gemeente behandeld. Voor vergunningaanvragen en meldingen die uitsluitend betrekking hebben op milieuactiviteiten, kunt (…)

[ Meer lezen » ]

Jaarverslag ODRU: ons werk in 2020

In het jaarverslag van de ODRU blikken we terug op 2020. Het jaar waarin corona ons in haar greep had. Maar ook het jaar waarin de ODRU afspraken maakte met overheidsorganisaties in de regio Utrecht over het afhandelen van vergunningaanvragen onder de Omgevingswet, waarin onze archeologisch adviseur betrokken was bij een bijzondere vondst en waarin we samen met de provincie Utrecht en de RUD de regionale asbestdakenkaart publiceerde.

“Ik ben trots op wat we met (…)

[ Meer lezen » ]

Bestuurders namen een kijkje in de toekomst van de Omgevingswet

Na de commissieleden van de Eerste Kamer en verschillende groepen ambtelijke vertegenwoordiging van de regiosamenwerking namen afgelopen donderdag de bestuurders uit de regio Utrecht een kijkje in de toekomst van de Omgevingswet. De twee Utrechtse Omgevingsdiensten, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de RUD Utrecht, hadden alle bestuurders van gemeenten, provincie, waterschappen, GGD en ProRail uitgenodigd voor deze tijdreis. De bestuursvoorzitters van de omgevingsdiensten openden de bijeenkomst met de gedachte als bestuurders kritisch te blijven (…)

[ Meer lezen » ]

Arnold van Vuuren benoemd als nieuwe directeur

Het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU) heeft Arnold van Vuuren benoemd als nieuwe directeur. Van Vuuren neemt op 1 januari 2020 formeel het stokje over van Jacco Post die recent van de organisatie afscheid nam. De functie van directeur wordt nu nog  tijdelijk waargenomen door Michiel Heerkens.  

Arnold van Vuuren, van oorsprong bioloog, (…)

[ Meer lezen » ]

Intensievere samenwerking voor een nog veiligere regio

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken nog intensiever samen voor gemeenten. Hiervoor hebben zij op 20 juni 2018 een convenant ondertekend. Gisteren hebben de drie directeuren deze afspraak bekrachtigd door een lijst te ondertekenen waarop 100 bedrijven staan. De bedrijven zijn uitgezocht op zowel de risico’s op het gebied van (brand)veiligheid als op milieuaspecten. De omgevingsdiensten en de VRU houden beide toezicht (…)

[ Meer lezen » ]

Let op Lood

Door eeuwenlang gebruik zit er op veel plaatsen in de provincie Utrecht lood in de bodem. Lood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid, vooral bij jonge kinderen tot 6 jaar. Door gebruiksadviezen op te volgen, kan de blootstelling aan lood worden verminderd. De provincie gaat in 2018 en begin 2019 de kinderspeelplaatsen onderzoeken op blootstellingrisico’s.

Waar zit er lood in de bodem?
Verspreid ofwel diffuus lood daar in de bodem waar oude (stads)kernen liggen en (…)

[ Meer lezen » ]

Intensievere samenwerking voor een nog veiligere regio

De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaan nog intensiever samenwerken voor gemeenten. De afspraak is bekrachtigd met een convenant dat de drie directeuren ondertekenden op 20 juni 2018. Door bijvoorbeeld meer gegevens uit te wisselen en vaker samen of voor elkaar toezicht te houden, willen de diensten eenduidig adviseren, de veiligheid voor burgers vergroten en de toezichtlast voor bedrijven verlagen. Het convenant bouwt de bestaande samenwerking (…)

[ Meer lezen » ]

Asbestdaken op nul!

In de regio Utrecht werken we samen om de sanering van asbestdaken te versnellen. In 2017 brachten 21 gemeenten gezamenlijk in kaart hoeveel asbestverdachte daken er in de gemeenten liggen. De resultaten zijn onlangs bekend gemaakt. U leest ze hier.

Wilt u meer weten? Stel uw vraag dan aan het Informatieteam Asbestdaken via

Geluidssanering kern Bunnik

De ODRU geeft voor de gemeente Bunnik invulling aan de verplichting voor de geluidssanering. Hiervoor gaat de ODRU onderzoeken of de betreffende woningen in de kern Bunnik mogelijk in aanmerking komen voor maatregelen om de geluidsbelasting in de woning te verminderden. Voordat we hieraan uitvoering kunnen geven moet eerst een saneringsprogramma worden vastgesteld in worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De bewoners die het betreft hebben hierover een (…)

[ Meer lezen » ]