Afval, het begin van iets nieuws

In Stichtse Vecht scheiden steeds meer scholen hun afval. In alle groepen wordt door leerlingen en leerkrachten het PMD (Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons),  papierafval en in enkele gevallen het GFT (Groente- Fruit- en Tuinafval) gesorteerd in de klas zodat er nog maar weinig restafval overblijft. Op deze manier leren de kinderen dat afval een waardevolle grondstof is.

Hoe starten met afval scheiden?
De scholen een handleiding per bouw met een educatie-aanbod dat ze kunnen gebruiken om aan de leerlingen uit te leggen wat er gaat gebeuren en waarom we afval gaan scheiden.  Op elke school is er een trekker voor het project voor het schoolteam.

Educatie
De scholen ontvangen een Leerkrachtenhandleiding met per bouw een educatie-aanbod dat ze kunnen gebruiken om aan de leerlingen uit te leggen wat er gaat gebeuren en waarom we afval gaan scheiden.

Stickervellen
Ook zijn er voor elke klas handige stickervellen voor 4 afvalsoorten beschikbaar om op de inzamelbakken in de klas te plakken, hieronder de stickers in een Pdf-bestand:

Wat moet waar?
Wat is de juiste bak voor de grondstoffen (we spreken liever niet meer over afval)?
Op http://www.afvalscheidingswijzer.nl staat voor elke afvalsoort het juiste antwoord.

Waarom?
Bijna al ons afval kan gerecycled of hergebruikt worden. Door hergebruik zijn minder grondstoffen nodig voor nieuwe producten. Zo verbrandt er minder afval en dat is beter voor ons milieu.

In het zonnetje

Op 4 april 2018 werden de beide Nigtevechtse scholen (De Flambouw en De Tweemaster) kinderopvang kidswereld en de Bijenschans uit Breukelen in het zonnetje gezet vanwege het project: ‘Afval, het begin van iets nieuws’, waar zij sinds 1 januari aan mee doen. De Tweemaster uit Nigtevecht stapt per 4 april ook in.

Wethouder van Dort maakte samen met theatergroep ‘De verrukkelijke vuilnismannen’ en de leerlingen er een waar feestje van. Volgens wethouder van Dort ‘weten de kinderen het al heel goed hoe ze afval moeten scheiden, om de ouders erbij te betrekken krijgt ieder een kind een prachtige ‘meegever’ mee waarmee ze thuis het gesprek kunnen voorzetten’

Jacqueline de Heer, locatieleider van Basisschool de Bijenschans uit Breukelen is trots op haar school en haar leerlingen, die de laatste maanden dankzij het gescheiden inzamelen veel bewuster met afval omgaan. Ook Mirjam Schweppe, locatieleider van basisschool de Flambouw uit Nigtevecht onderschrijft dit. Op beide scholen zijn ze blij met de vuilnisbakken die ze in het kader van dit project hebben gekregen. De kinderen weten precies wat er in welke bak hoort.

Elke dag maken we per persoon zo’n anderhalve kilo afval. Het gescheiden inleveren van afval is goed voor het milieu. Waardevolle afvalstromen kunnen worden gerecycled. Daardoor hoeven er minder natuurlijke grondstoffen uit de natuur gehaald te worden. Bovendien komen de waardevolle afvalstromen zo niet bij het restafval terecht. Dit betekent dat de hoeveelheid afval die verbrand wordt – de minst milieuvriendelijke verwerkingsmethode –ook afneemt. Behalve ons afval zo goed mogelijk te scheiden, is het nog belangrijker om te voorkomen dat afval ontstaat. Ook hiervan worden de kinderen van de scholen bewust gemaakt. Zowel in Nigtevecht als in Breukelen bestaat er een repair –café. De plek waar je met je spullen naar toe kan, die nog gemaakt kunnen worden. Want als spullen langer meegaan, zijn er minder nieuwe grondstoffen, water en energie nodig. Kortom, afval scheiden en afvalpreventie zijn goed voor het milieu.
Onze gemeente heeft een hoge ambitie om de hoeveelheid restafval de komende jaren te verminderen. De gescheiden inzameling van Plastic, Metaal/blik en Drankenkartons (PMD) zet hiermee al een stap in de goede richting. Onder de titel ‘Afval, het begin van iets nieuws’ worden de scholen actief betrokken bij afvalscheiding en afvalpreventie. De gemeente heeft de scholen die als eerst zijn ingestapt gefaciliteerd om in de klas afval te scheiden. Het project omgekeerd inzamelen start als eerst in de kern Nigtevecht, de Flambouw heeft hier dus al kennis mee gemaakt. De Tweemaster gaat nu van start. Beide scholen nemen in het dorp een belangrijke voorleef-functie in. Met name om een ieder bewust te maken dat afval het begin van iets nieuws kan betekenen!

In maart 2019 gaan ook Montessorischool Loenersloot en CSV de Ridderhof meedoen met het project.