Stichting MEC Maarssen

Stichting MEC Maarssen

Stichting MEC is een zogenaamde ANBI instelling, dat wil zeggen een algemeen nut beogende instelling. De belastingdienst bepaalt welke instellingen aan de ANBI voorwaarden voldoen. Een ANBI instelling heeft een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook de website van de belastingdienst 

Als ANBI instelling dient Stichting NME de volgende gegevens op haar website te publiceren: Naam ANBI: Stichting “Milieu Educatief Centrum Maarssen M.E.C.” Rsinno of Ivn/fiscaal nummer: 8003.09.297

Bestuur Arjan Wisseborn (voorzitter), Lykle Ganzevoort (secretaris), Joost Tanis (penningmeester), Annemarieke Ankersmit, Moreno de Vries.

Contactgegevens: Reigerskamp 197, 3607 HK Maarssen, telefoon 0346 – 554 406

De Statuten zijn hier te vinden.

Financiële verantwoording: De jaarrekening 2019 van Stichting MEC vindt u hier. In grote lijnen komt het er op neer dat een ANBI minimaal 90% van z’n inkomsten ook daadwerkelijk aan het realiseren van het beoogde “Goede Doel” moet besteden. Hier voldoen wij ruimschoots aan: minimale andere kosten, vrijwilligersbestuur, geen bezittingen als stichting (m.u.v. het gebouw en het eigen kapitaal). Geoormerkte donaties worden voor 100% besteed aan het doel waarvoor deze zijn toegekend.

Beloning Het bestuur is onbezoldigd.

Indien u vragen heeft over de financiën van de Stichting, neemt u dan gerust contact op.