Op pad met Nico – Energiecontroles waarom doen we dat eigenlijk, en wat levert het op?

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Het energieakkoord geeft invulling aan de verduurzaming van onze samenleving en economie. Omdat bedrijven verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het energieverbruik zijn bedrijven verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. Toezichthouders van de ODRU controleren of bedrijven voldoen aan de wettelijk plicht. We adviseren over een plan van aanpak, spreken met elkaar af op welke termijn wat gerealiseerd moet zijn, en we controleren hier op. Constateren wij dat een bedrijf niet alle rendabele maatregelen heeft genomen dan treden wij handhavend op. Maar wat leveren die energiecontroles nou eigenlijk op? Voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de ondernemer zelf? In onderstaande video ziet u toezichthouder Nico. Hij gaat tijdens een controle bij Miele Nederland op zoek naar die antwoorden.

Meer weten over energiebesparing in uw bedrijf? Lees dan hier meer informatie.