Permanente ontheffing van de sluitingstijd

Permanente ontheffing van de sluitingstijd

In artikel 2:29 van de algemene plaatselijke verordening staat de sluitingstijd vermeld. Hebt u een horeca-inrichting, dan is het verboden om zonder ontheffing langer open te blijven of bezoekers langer te laten blijven.

Voor het krijgen van een ontheffing van de sluitingstijd moet u aantonen dat u voldoende maatregelen hebt genomen om problemen met de openbare orde en veiligheid te voorkomen. Denk hierbij aan het aanschaffen van beveiligingscamera’s, de aanwezigheid van voldoende leidinggevenden en het inhuren van gecertificeerde horecaportiers in het weekend. De eisen die worden gesteld, zijn niet voor ieder bedrijf hetzelfde. Ze zijn onder meer afhankelijk van de aard van het bedrijf, de locatie en de gasten die het bedrijf trekt. Hierover vragen we altijd een advies aan de politie.

Voor een permanente ontheffing van de sluitingstijd moet u zelf een verzoek indienen. Dit moet van een handtekening en datum zijn voorzien. In het verzoek geeft u een overzicht van de gewenste openingstijden en beschrijft u welke maatregelen u al heeft genomen of nog gaat nemen. Het bewijs hiervan voegt u als bijlage toe.

Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Drank en Horeca op
088 – 022 50 00. U kunt uw verzoek ook mailen naar .