test-page

Persoonlijke Gegevens

Achternaam Tussenvoegsel
Naam
Adres Huisnummer
Woonplaats Postcode
Telefoon 1 Telefoon 2
E-mail adres
Bedrijfsnaam
Dossiernummer
Naam Aannemer

De bouw- of sloopwerkzaamheden op het perceel

Melding voor het uitvoeren van Bouwwerkzaamheden*Sloop- of renovatiewerkzaamheden
Straatnaam Huisnummer
Plaatsnaam
OLO-nummer (verplicht)
(Dit nummer ontvangt u na het indienen van een sloopmelding of bouwvergunning.)
Werkzaamheden worden uitgevoerd door
Werkzaamheden starten op
Werkzaamheden eindigen naar verwachting op
Type Werkzaamheden

Bijlagen

Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen

*U bent verplicht voorafgaand aan sloop-/ renovatiewerkzaamheden aan een pand van voor 1994 een asbestinventarisatie te laten voeren. Ook bent u verplicht voorafgaand aan sloop- of renovatiewerkzaamheden een sloopmelding in te dienen via het OLO. Link: www.omgevingsloket.nl

De uitvoerder van asbestsaneringswerkzaamheden is verplicht een startmelding door te geven via het Landelijke Asbest Volgysteem (LAVS) of het meldingsformulier van de Inspectie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (ISZW).