Energiebesparing

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Het energieakkoord geeft invulling aan de verduurzaming van onze samenleving en economie. In het energieakkoord zijn afspraken gemaakt die ook consequenties hebben voor jouw bedrijf. Hieronder lees je wat jij als ondernemer moet en kan doen aan energiebesparing.

Inhoud:

Energiebesparing binnen je bedrijf

Verbruik je met jouw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m³ op jaarbasis? Dan ben je verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die je binnen vijf jaar terug kunt verdienen. Energie besparen is daarmee niet alléén beter voor het milieu, je kunt er ook geld mee besparen. Een besparing van twintig procent is geen uitzondering. Toezichthouders van de ODRU controleren of jouw bedrijf voldoet aan de wettelijk plicht. We adviseren je over een plan van aanpak, spreken met elkaar af op welke termijn je wat gerealiseerd hebt, en controleren hier op. Constateren wij dat je niet alle rendabele maatregelen hebt genomen dan treden wij handhavend op. In onderstaande video zie je toezichthouder Nico die op controle gaat.

Erkende maatregelenlijsten

Om het voor jou als ondernemer makkelijker te maken om te voldoen aan de besparingsverplichting heeft de overheid erkende maatregelenlijsten samengesteld. In het kort komt het er op neer dat als je de maatregelen treft die voor jouw specifieke branche gelden, je daarmee voldoet aan de wettelijk plicht. Hier lees je meer over deze erkende maatregelen. Naast de erkende maatregelen kijken we ook graag met je mee naar extra mogelijkheden om energie te besparen.

Informatieplicht

De Minister wil dat de handhaving van de wet gemakkelijk is. Daarom zijn bedrijven sinds 1 juli 2019 verplicht de overheid actief te informeren over wát ze precies gedaan hebben, én waaróm, om de vereiste energiebesparing te bereiken. Anders gezegd: je moet dus zélf bewijzen dat je de wettelijke plicht tot energiebesparing voor je bedrijf écht naleeft. Je kunt je melding indienen via het eLoket van RVO.  Doe je dit niet dan kun je een boete krijgen. Je moet elke vier jaar opnieuw een melding indienen. Bekijk ook onderstaande animatiefilmpje van het RVO voor meer informatie.

Onderzoeksplicht

Heeft je bedrijf een jaarlijks energiegebruik van meer dan 10 miljoen kWh aan elektriciteit of 170.000 m3 aan aardgas(equivalent) dan geld er voor jouw bedrijf een onderzoeksplicht. De onderzoeksplicht is alleen voor de activiteit gebonden maatregelen, bijvoorbeeld efficiënte elektrische aandrijvingen. De onderzoeksplicht geldt dus niet voor de gebouw gebonden maatregelen, bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil. Hiervoor geldt altijd de ‘informatieplicht energiebesparing’. Heeft een procesmaatregel gevolgen voor het energiegebruik van de gebouwen? Dan neem je dat wel mee in het onderzoek. Leer er meer over op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Laadpalen bij alle bedrijfspanden in 2025

Heb je een bedrijfspand met meer dan 20 parkeerplaatsen? Vanaf 2025 moet je minimaal 1 laadpaal hebben. Lees er meer over op RVO.nl.

Keuring klimaatinstallaties

Vanaf 10 maart 2022 moeten verwarmingssystemen en airconditioningsystemen vanaf 70 kW  elke vier jaar geïnspecteerd worden. Voor verwarmingssystemen geldt hiervoor de norm SCIOS Scope 14. Airconditionsystemen moet je laten inspecteren door een deskundige EPBD-A in samenwerking met een deskundige EPBD-B. Als aan het verwarmingssysteem een ventilatiesysteem  gekoppeld is, moet deze ook worden gekeurd. Om te bepalen of een verwarmings- of airconditioningsysteem geïnspecteerd moet worden, moeten de vermogens van de verschillende onderdelen van het systeem bij elkaar opgeteld worden. Eventuele back-upsystemen moeten ook meegeteld worden. Onder de nieuwe regels vallen zowel gasgestookte ketels als elektrische warmtepompen. De keuring klimaatinstallaties is bedoeld om energieverspilling tegen te gaan.

Doelmatig beheer en onderhoud

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet je de erkende maatregelen goed beheren en onderhouden. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich ook echt terug. Meer informatie over DBO maatregelen kun je hier vinden op de site van Infomil.

Energiebesparing ook interessant voor kleinverbruikers

Verbruik je met jouw bedrijf minder dan 50.000 kWh elektra en 25.000 m³ op jaarbasis dan ben je een kleinverbruiker. Dan is het juist ook voor jou interessant om te kijken welke energiebesparende maatregelen je kunt nemen. Voor jou als kleinverbruiker verdienen energiebesparingsmaatregelen zich nog sneller terug dan voor grotere energieverbruikers, doordat je een hogere energieprijs betaalt.

Rapportage over woon-werk en zakelijke kilometers

Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee minder broeikasgassen in het verkeer. Met dat doel zijn grote werkgevers (naar verwachting) vanaf 1 juli 2023 verplicht gegevens aan te leveren over hun woon-werk en zakelijke verkeer van werknemers. Concrete doel is 1 megaton CO2-winst in 2030. Als je als organisatie goed op koers ligt, blijft het bij rapporteren. Als het niet lukt, komt er een verplichting om slimmer en zuiniger te reizen. Want linksom of rechtsom, die CO2-winst is nodig om de klimaatdoelen te halen.  Dit staat in het ontwerpbesluit ‘CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’ dat vanuit het Klimaatakkoord is opgesteld.

Heeft jouw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet je ieder jaar gaan rapporteren over je zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je medewerkers. Dat gaat bijvoorbeeld om het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. De overheid wil de CO2-uitstoot verminderen. Dat kan door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. Je hoeft geen verslag uit te brengen over de echte uitstoot van uitlaatgassen.

Meer hierover lees je op Ondernemersplein.kvk.nl.

Ben je kleinverbruiker en wil je een energieadvies op maat? [tijdelijk gesloten]

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022, maar is tijdelijk gesloten, zie RVO.nl voor meer informatie. De subsidie voor het energieadvies én eventuele ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. btw) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Meer informatie over de voorwaarden vind je op rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Lokaal

Wil je meer weten over kansen of initiatieven in jouw gemeente? Op deze pagina staat per gemeente een link naar meer informatie.

Subsidies

Op deze pagina vind je meer informatie over subsidies die mogelijk zijn.

Overige links

  • Groene daken: Groene daken worden vaak toegepast op platte daken, maar ook op schuine daken is vergroening mogelijk. Groene daken hebben diverse voordelen, zoals vasthouden van regenwater. Diverse gemeenten en waterschappen geven subsidie voor de aanleg van groene daken. Vraag hiernaar bij je gemeente of waterschap.
  • Gratis QuickScans zonnepanelen: Bedrijven hebben vaak grote en geschikte daken waar veel zonnepanelen op kunnen. Maar niet alle ondernemers weten hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom biedt de provincie gratis QuickScans aan voor bedrijven met daken van 100 m² of meer. Experts bekijken hoeveel zonnepanelen er op het dak kunnen, wat dat financieel oplevert en welke stappen het bedrijf kan zetten om de zonnepanelen te realiseren.
  • Asbest er af, zonnepanelen er op: Agrarische en andere bedrijven die de sanering van grote asbestdaken willen combineren met de aanleg van zonnepanelen in samenwerking met een lokale energiecoöperatie, kunnen meer informatie vinden op de website www.asbestdakenopnul.nl.
  • Onafhankelijke kosteloze MKB-tool voor verduurzaming: Online loket Met DEB krijg je als ondernemer onafhankelijk en kosteloos inzicht in tientallen energiebesparende maatregelen, specifiek voor uw branche. Geld verdienen met MVO wordt daardoor toegankelijker en inzichtelijker.  Vul nu je bedrijfsgegevens in en zie direct hoeveel geld je maximaal kunt besparen met duurzame investeringen.
  • Klimaatplein: Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in eigen fossiel energieverbruik. En door te laten zien hoe eenvoudig het is energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Onze diverse online tools bieden praktische handvatten en onze nieuwsblog staat vol met concrete cases en inspirerende visies.
  • Regelhulp voor bedrijven: Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen.

Meer informatie

Het antwoord op veelgestelde vragen over de informatieplicht kun je hier vinden. Wil je meer informatie over de erkende maatregelen of de informatieplicht? Neem dan contact op met de afdeling toezicht en handhaving van de ODRU via 088 022 5000.