Energiebesparing

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Het energieakkoord geeft invulling aan de verduurzaming van onze samenleving en economie. In het energieakkoord zijn afspraken gemaakt die ook consequenties hebben voor uw bedrijf. Hieronder leest u wat u als ondernemer moet en kan doen aan energiebesparing.

Energiebesparing binnen uw bedrijf

Verbruikt u met uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m³ op jaarbasis? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar terug kunt verdienen. Energie besparen is daarmee niet alléén beter voor het milieu, u kunt er ook geld mee besparen. Een besparing van twintig procent is geen uitzondering. Toezichthouders van de ODRU controleren of uw bedrijf voldoet aan de wettelijk plicht. We adviseren u over een plan van aanpak, spreken met elkaar af op welke termijn u wat gerealiseerd heeft, en we controleren hier op. Constateren wij dat u niet alle rendabele maatregelen heeft genomen dan treden wij handhavend op. In onderstaande video ziet u toezichthouder Nico die op controle gaat.

Erkende maatregelenlijsten

Om het voor u als ondernemer makkelijker te maken om voldoen aan de besparingsverplichting heeft de overheid erkende maatregelenlijsten samengesteld. In het kort komt het er op neer dat als u de maatregelen treft die voor uw specifieke branche gelden, u daarmee voldoet aan de wettelijk plicht. Hier leest u meer over deze erkende maatregelen. Naast de erkende maatregelen kijken we ook graag met u mee naar extra mogelijkheden om energie te besparen.

Informatieplicht

De Minister wil dat de handhaving van de wet gemakkelijk is. Daarom zijn bedrijven sinds 1 juli 2019 verplicht de overheid actief te informeren over wát ze precies gedaan hebben, én waaróm, om de vereiste energiebesparing te bereiken. Anders gezegd: u moet dus zélf bewijzen dat u de wettelijke plicht tot energiebesparing voor uw bedrijf écht naleeft. U kunt uw melding indienen via het eLoket van RVO.  Als u de melding op 1 juli 2019 nog niet heeft ingediend is dit een overtreding en kunt u een boete krijgen. U moet elke vier jaar opnieuw een melding indienen. Bekijk ook onderstaande animatiefilmpje van het RVO voor meer informatie.

Keuring klimaatinstallaties

Vanaf 10 maart 2022 moeten verwarmingssystemen en airconditioningsystemen vanaf 70 kW  elke vier jaar geïnspecteerd worden. Voor verwarmingssystemen geldt hiervoor de norm SCIOS Scope 14, airconditionsystemen moet u laten inspecteren door een deskundige EPBD-A in samenwerking met een deskundige EPBD-B. Als aan het verwarmingssysteem een ventilatiesysteem  gekoppeld is, moet deze ook worden gekeurd. Om te bepalen of een verwarmings- of airconditioningsysteem geïnspecteerd moet worden, moeten de vermogens van de verschillende onderdelen van het systeem bij elkaar opgeteld worden. Eventuele back-upsystemen moeten ook meegeteld worden. Onder de nieuwe regels vallen zowel gasgestookte ketels als elektrische warmtepompen. De keuring klimaatinstallaties is bedoeld om energieverspilling tegen te gaan.

Doelmatig beheer en onderhoud

Om zoveel mogelijk energie te besparen moet u de erkende maatregelen goed beheren en onderhouden. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich ook echt terug. Meer informatie over DBO maatregelen kunt u hier vinden op de site van Infomil.

Energiebesparing ook interessant voor kleinverbruikers

Verbruikt u met uw bedrijf minder dan 50.000 kWh elektra en 25.000 m³ op jaarbasis dan bent u een kleinverbruiker. Dan is het juist ook voor u interessant om te kijken welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Voor u als kleinverbruiker verdienen energiebesparingsmaatregelen zich nog sneller terug dan voor grotere energieverbruikers doordat u een hogere energieprijs betaalt.

Bent u kleinverbruiker en wilt u een energieadvies op maat?

Met de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren. De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. De subsidie voor het energieadvies én eventuele ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. btw) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Lokaal

Wilt u meer weten over kansen of initiatieven in uw gemeente? Op deze pagina staat per gemeente een link naar meer informatie.

Subsidies

Op deze pagina vind u meer informatie over subsidies die mogelijk zijn.

Overige links

  • Gratis QuickScans zonnepanelen:Bedrijven hebben vaak grote en geschikte daken waar veel zonnepanelen op kunnen. Maar niet alle ondernemers weten hoe ze dit moeten aanpakken. Daarom biedt de provincie sinds najaar 2020 gratis QuickScans aan voor bedrijven met daken van 100 m² of meer. Experts bekijken hoeveel zonnepanelen er op het dak kunnen, wat dat financieel oplevert en welke stappen het bedrijf kan zetten om de zonnepanelen te realiseren.
  • Asbest er af, zonnepanelen er op:Agrarische en andere bedrijven die de sanering van grote asbestdaken willen combineren met de aanleg van zonnepanelen in samenwerking met een lokale energiecoöperatie, kunnen meer informatie vinden op de website www.asbestdakenopnul.nl.
  • Onafhankelijke kosteloze MKB-tool voor verduurzaming:Online loket Met DEB krijg je als ondernemer onafhankelijk en kosteloos inzicht in tientallen energiebesparende maatregelen, specifiek voor uw branche. Geld verdienen met MVO wordt daardoor toegankelijker en inzichtelijker.  Vul nu je bedrijfsgegevens in en zie direct hoeveel geld je maximaal kunt besparen met duurzame investeringen.
  • Klimaatplein:Het Klimaatplein informeert, inspireert en activeert bedrijven en instellingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in eigen fossiel energieverbruik. En door te laten zien hoe eenvoudig het is energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Onze diverse online tools bieden praktische handvatten en onze nieuwsblog staat vol met concrete cases en inspirerende visies.
  • Regelhulp voor bedrijven:Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparingsverplichtingen. Met de Wetchecker energiebesparing checkt u eenvoudig welke wettelijke verplichtingen er voor uw onderneming zijn en hoe u aan de verplichtingen kunt voldoen.

Meer informatie

Het antwoord op veelgestelde vragen over de informatieplicht kunt u hier vinden. Wilt u meer informatie over de erkende maatregelen of de informatieplicht? Neem dan contact op met de afdeling toezicht en handhaving van de ODRU via 088 022 5000.