Energielabel C

Energielabel C verplichting kantoren vanaf 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal voldoen aan de energielabel C-verplichting. Hier lees je wat dit betekent voor jouw bedrijf.

Waarom hebben bedrijven een energielabel C-verplichting?

De energielabel-verplichtingen komen voort uit een Europese richtlijn die EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren (de Energy Performance of Buildings Directive). Om aan de richtlijn te voldoen zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Bouwbesluit, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen.

Wanneer heeft je kantoor een energielabel C verplichting?

  • Het kantoor heeft een oppervlak groter dan 100 m2.
  • De gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties beslaat 50% of meer van het totale oppervlakte.
  • Het is geen rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument.
  • Het pand wordt niet binnen 2 jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Voldoet het kantoor aan de bovenstaande voorwaarden, dan moet het per 1 januari 2023 zijn voorzien van een geldig energielabel, met als minimaal niveau energielabel C.

Wat als mijn pand niet voldoet aan de eisen?

Dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. In opdracht van de gemeenten zullen de toezichthouders van de Omgevingsdienst regio Utrecht hier actief op controleren.

Hoe kan ik toch voldoen aan energielabel C?

Volg de vier stappen naar energielabel C (of hoger).

Heeft je kantoor geen energielabel?

Een energielabel is 10 jaar geldig. Check hier of jouw energielabel nog geldig is.

Energielabel C verplichting

Als je een energielabel moet aanvragen, zorg er dan voor dat je:

  • Een erkende energieadviseur vraagt om het huidige label te bepalen.
  • De adviseur vraagt welke maatregelen je moet nemen om tot label C te komen.
  • De adviseur (of aannemer) vraagt vervolgens om de terugverdientijden van de afzonderlijke maatregelen te berekenen, inclusief de onderbouwing hiervoor. De onderbouwing is nodig als onze toezichthouder bij je langskomt, want hiermee kan worden bepaald of je aan de verplichtingen voldoet.

Let op!

  • Is de terugverdientijd van het totale pakket om te komen tot label C langer dan 10 jaar? Dan moet je wel alvast de maatregelen treffen die zich binnen 10 jaar terugverdienen.
  • Verbruik je meer dan 50.000 kW per jaar en/of 25.000 m³ gas per jaar, dan had je al alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn! Hier lees je meer over energiebesparing
  • Zorg dat je altijd kunt aantonen wat het jaarlijkse energieverbruik is, aan de hand van het jaaroverzicht van de energieleverancier.

Meer informatie? Volg de onderstaande links