Energielabel C

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht voor kantoorgebouwen om minimaal te voldoen aan de energielabel C-verplichting.

De energielabel-verplichtingen komen voort uit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), een Europese richtlijn die de EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Om aan de richtlijn te voldoen, zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Bouwbesluit, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen.

Heeft u een kantoor met een oppervlak groter dan 100 m2 en waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van het totale oppervlakte? Dan moet uw kantoor per 1 januari 2023 zijn voorzien van een geldig energielabel, met minimaal niveau energielabel C. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. In opdracht van onze gemeenten controleren onze toezichthouders hierop.

Klik op één van de onderstaande links voor meer informatie over het betreffende onderwerp:

Meer informatie over de energielabel C-verplichting voor kantoren en de uitzonderingen daarop vindt u terug op de website van de RVO.