Terugverdientijd maatregelen

Als u voor uw kantoor een energielabel moet aanvragen (zie de beslisboom), zorg er dan voor dat u de erkende energieadviseur vraagt om het huidige label te bepalen, met daaraan toegevoegd de vraag “Welke maatregelen moet ik nog nemen om tot Label C te komen?” Vraag daarna aan òf deze adviseur òf de aannemer  (die de energiebesparingsvoorzieningen treft) om de terugverdientijden van de afzonderlijke maatregelen te berekenen. Inclusief de berekende onderbouwing. Deze heeft u namelijk nodig als onze toezichthouder bij u langskomt, zodat hij/zij kan bepalen of u aan de verplichtingen voldoet. Is de terugverdientijd van het totale pakket om te komen tot label C langer is dan 10 jaar? Dan moet u wel de maatregelen treffen die zich binnen 10 jaar terugverdienen!

NB: verbruikt u meer dan 50.000 kW per jaar en/of 25.000 m³ gas per jaar, dan had u al alle energiebesparende maatregelen moeten treffen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn! Lees hier voor meer informatie.

NB 2: zorg dat je altijd kunt aantonen wat je jaarlijkse energieverbruik is, aan de hand van uw jaaroverzicht van energieverbruik afkomstig van uw energieleverancier.