Tijdelijke ontheffing sluitingstijd

Tijdelijke ontheffingen van de sluitingstijd

Het kan voorkomen dat u met uw horecabedrijf, of de kantine van uw stichting of vereniging één of enkele dagen eerder of langer geopend wilt zijn dan de in artikel 2:29 van de algemene plaatselijke verordening bepaalde sluitingstijd. Vaak gaat het dan om sportwedstrijden, evenementen of feesten. De burgemeester kan in het kader van de openbare orde en veiligheid extra eisen stellen, zoals het tijdelijk inhuren van een gecertificeerde horecaportier.

Voor het aanvragen van een tijdelijke ontheffing van de sluitingstijd kunt u bellen met een medewerker van het team Drank en Horeca op telefoonnummer 088 – 022 50 00. U kunt ook mailen naar .