Verzoek bodeminformatie De Ronde Venen

Hoe kan ik zien of er bodeminformatie bekend is van mijn perceel?

Op het Geoloket ziet u welke bodeminformatie van uw perceel bekend is. Gebruik de blauwe balk bovenin, of zoom in op de kaart, om uw perceel te vinden. Vink vervolgens in de legenda (groene blok) het thema Bodem aan.

Welke bodeminformatie heeft ODRU?

ODRU beheert uitsluitend de informatie van niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging in het bodeminformatiesysteem. De rapporten zelf kunt u bij de gemeente opvragen.

Op www.bodemloket.nl vindt u informatie over ernstige bodemverontreinigingen, zogenaamde Wbb-locaties. Een link naar dit landelijke bodemloket is ook opgenomen in het Geoloket (kaartlaag Wbb-locaties). Voor nadere informatie over Wbb-locaties kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (www.rudutrecht.nl).

Hoe vraag ik meer informatie bij ODRU op?

Wij verzoeken u eerst het Geoloket te raadplegen. Is er van uw perceel gemeentelijke bodeminformatie bekend en wilt u een toelichting? Dan kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen per e-mail te reageren.

Formulier verzoek bodeminformatie

  Persoonlijke Gegevens

  Achternaam Tussenvoegsel
  Voorletters
  Adres Huisnummer
  Woonplaats Postcode
  Telefoon 1 Telefoon 2
  E-mail adres
  Bedrijfsnaam

  Gegevens Adreslocatie 1

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  Kadastraal Adres

  Gegevens Adreslocatie 2

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  Kadastraal Adres

  Gegevens Adreslocatie 3

  Straatnaam Huisnummer
  Plaatsnaam
  Kadastraal Adres

  Bijlagen

  Bijlagen (bijvoorbeeld foto) toevoegen (maximaal 2Mb per file)