Week van de circulaire economie

Deze week is het de week van de circulaire economie en ook bij de ODRU houdt dit onderwerp ons bezig. En daar hoort aandacht voor het voorkomen en scheiden van afval natuurlijk ook bij. Zo zijn we bezig met het verduurzamen van onze eigen bedrijfsvoering. Zijn we toe aan nieuwe kantoorapparatuur? Dan is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde in het inkoopproces. Ook kijken we altijd of de oude apparaten ergens anders nog een tweede leven kunnen krijgen.

In onze centra voor Natuur- en DuurzaamheidsCommunicatie lopen verschillende projecten op het gebied van afval. Zo hebben we inmiddels zo’n 50 basisscholen in verschillende gemeenten op weg geholpen naar een afvalvrije school. Met het project ‘Afval, het begin van iets nieuws’ bieden we, samen met de gemeenten en de afvaldiensten aan scholen een compleet ondersteuningspakket op maat. Hiermee faciliteren, stimuleren en enthousiasmeren we schoolbesturen, directies, leerkrachten, conciërges en leerlingen om afval te scheiden en afval te voorkomen. De praatplaat die in het lesmateriaal zit, biedt inspiratie om hierover met elkaar in gesprek te gaan, zowel op school als thuis. En op verzoek van bewoners van de wijk Kerckebosch in Zeist ondersteunden we het plaatsen van het eerste buurtwormenhotel in die gemeente. In het wormenhotel leeft een complex ecosysteem van bodemorganismen. Deze organismen maken een rijke compost van de groente- en fruitresten die 15 huishoudens aan het wormenhotel voeren. Zo kunnen bewoners van appartementen die geen mogelijkheid hadden om GFT-afval gescheiden in te leveren dat nu toch doen. De wormencompost wordt over een jaar geoogst en verdeeld onder de deelnemers. Op de lokale centra organiseren we ook workshops ‘Leren composteren: circulair in je tuin en keuken!’ voor geïnteresseerde inwoners.