Workshop composteren op 29 maart

Een workshop voor iedereen die meer wil weten over composteren in de eigen tuin. Composteren is een begeleid, natuurlijk proces waarbij GFT, groene keuken- en tuinresten worden omgezet in een humusrijk product: compost. Composteren kun je leren. Met wat basiskennis kun je een composthoop of -vat aan het werk krijgen zodat je er goede compost uit krijgt. Ook komen nut en noodzaak van de kringloop van organische stoffen voor een vruchtbare aarde en gezonde planten en dieren aan de orde. Je krijgt praktische handvatten, en we bekijken en bespreken de mogelijkheden van een zelfgemaakte composthoop.

De workshop wordt gegeven door Liesbeth Brands-Hospers. Na haar opleiding Biologische landbouw heeft zij in het landbouwonderzoek vele jaren ervaring opgedaan met het kijken naar en verzorgen van de bodem waarop ons voedsel groeit. Kijken naar je grond en het verzorgen van je grond met compost is essentieel voor alles wat je op deze bodem wilt telen. Breng als je wilt een schep aarde uit je tuin mee (laat deze zoveel mogelijk intact). Door voelen, ruiken en vergelijken word je wijzer! Uiteraard is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Liesbeth’s motto: Compost als kans en niet als afvalproduct of reststroom!

Praktisch
De workshop wordt van 14:00 – 16:30 uur gehouden bij bezoekerscentrum De Boswerf op woensdag 29 maart. Opgeven kan door een mail te sturen naar of bel: 06 55291674. Deelname is gratis. Deelnemers uit Gemeente Zeist hebben voorrang.