Horeca en milieu

Horeca en milieu

U wilt een nieuw horecabedrijf starten, een bestaand horecabedrijf overnemen of een wijziging doorgeven. Het is belangrijk dat u zich hierbij ook aan de geldende milieuwetgeving houdt. Uw gemeente heeft samen met andere gemeenten in onze regio een deel van haar taken op het gebied van milieu en in een aantal gevallen bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (de ODRU); wij zijn hiermee een adviseur van en voor onze gemeenten en controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt. Zo maken wij samen de omgeving waarin wij wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder. In dit informatieblad leest u in het kort wat we van u verwachten.

Milieumelding bij het oprichten, overnemen of wijzigen van een horecabedrijf

Zorg ervoor dat u minimaal vier weken voor de oprichting, overname of wijziging van uw (horeca)bedrijf een milieumelding heeft gedaan; de melding Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze melding is verplicht. U kunt hem met een eHerkenning gratis online indienen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) op www.aimonline.nl. Op basis van de melding krijgt u een overzicht van de milieuvoorschriften waar u zich met uw bedrijf aan moet houden. De ODRU gebruikt de gegevens van uw melding om een inschatting te maken van de milieubelasting van uw bedrijf op de omgeving. Dit verschilt per bedrijf. Hieronder leest u de meest voorkomende milieuvoorschriften voor horecabedrijven.

Plaats een vetafscheider

Als u voedingsmiddelen bereidt in uw bedrijf, dan loost u hierbij vethoudend afvalwater op het riool. Vet hecht aan de rioleringsbuis. Dit leidt tot verstoppingen en is slecht voor het milieu. Om dit tegen te gaan bent u verplicht een vetafscheider te plaatsen. Deze vetafscheider moet voldoen aan de eisen zoals beschreven in het kwaliteitskeurmerk de NEN-EN 1825-1 en 2. Voor het goed functioneren van de vetafscheider moet u deze periodiek laten inspecteren, legen en reinigen. Vergeet u hierna niet de kraan een half uur tot een uur open te zetten om de afscheider weer te vullen met schoon koud water.

Inzameling afval

Als bedrijf kunt u geen gebruik maken van de gemeentelijke afvalinzameling. Bedrijfsafval moet worden opgehaald door een erkend inzamelaar. Meer informatie over erkende inzamelaars en de verschillende afvalstromen vindt u op: www.afvalgids.nl. Bij gevaarlijke afvalstoffen moet u de afgiftebewijzen vijf jaar bewaren. Voor al het andere afval moet u een contract aan kunnen tonen.

 Voorkom geurhinder

Bij het bereiden van voedingsmiddelen komt geur vrij. Om het voor de omgeving prettig te houden, moet u geurhinder beperken tot een minimum. Dit kan op twee manieren:

  1. U voert de afgezogen dampen en gassen af met een pijp. Die moet minimaal twee meter boven de hoogste daklijn uitsteken van alle bebouwing die binnen 25 meter ligt. Let op, mogelijk heeft u hiervoor een vergunning nodig van de gemeente.
  2. U plaatst een goed functionerende ontgeuringsinstallatie. Bijvoorbeeld een actief koolstoffilter.

Voorkom geluidsoverlast

Uw omgeving mag geen last hebben van het geluid dat u met uw bedrijf produceert. Denk bijvoorbeeld aan muziek, koelinstallaties en cv-installaties. Draait u muziek (anders dan achtergrondmuziek) of heeft u een installatie die te veel geluid maakt, dan kunt u samen met een akoestisch bureau onderzoeken wat de mogelijkheden voor uw bedrijf zijn om aan de wettelijke norm te voldoen. Het akoestische rapport voegt u dan bij de melding Activiteitenbesluit waarover u eerder in dit informatieblad kon lezen.

Houdt u maar enkele keren per jaar een feestje? U kunt een aantal keer per jaar bij de gemeente een tijdelijke verruiming van de licht- en geluidsnorm aanvragen. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw locatie kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente.

Koelinstallaties laten keuren

Koelinstallaties bevatten koudemiddelen die een schadelijk effect op het milieu kunnen hebben. U bent dan ook in de meeste gevallen verplicht om uw koelinstallatie periodiek te laten controleren op lekdichtheid. Dat kan door hiervoor gekwalificeerd personeel of door een gecertificeerd bedrijf. Of een bedrijf beschikt over de juiste papieren kunt u vinden in het register met gecertificeerde bedrijven en personen op https://fgasbedrijf.infomil.nl/.

Hoe vaak u uw koelinstallatie moet laten controleren op lekdichtheid en waar u nog meer rekening mee moet houden, is afhankelijk van het type koudemiddel dat wordt gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.odru.nl/koelinstallaties/koudemiddelen. Hier vindt u ook andere duurzame oplossingen.

Stookinstallatie laten keuren

Gasgestookte stookinstallaties met een waarde van 100 kW of groter moet u minimaal één keer per vier jaar laten keuren op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Dit heeft zowel betrekking op de stookinstallatie als op de brandstoftoevoerleiding. U moet de keuring laten uitvoeren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de richtlijnen van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud (SCIOS). Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u op www.scios.nl.

Energiebesparende maatregelen

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Dit geldt ook voor uw bedrijf. Energie besparen is niet alleen beter voor het milieu, u kunt er ook geld mee besparen; soms tot wel twintig procent. Wanneer uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas op jaarbasis verbruikt, bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Ook bent u verplicht om de overheid actief te informeren over wát u precies hebt gedaan om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. Meer informatie vindt u op  www.odru.nl/energiebesparing.

Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met de ODRU via 088 – 022 50 00 of via .

Informatie downloaden? 

Klik hier voor de pdfdocument met bovenstaande informatie.