Contact

 

Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht (9e verdieping Provinciehuis)
T: 088 – 022 50 00
E:
www.odru.nl

Kantoortijden:
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Algemene mailadressen:
Bouwzaken IJsselstein      omgevingsloket@odru.nl
Milieuklachten                    klachten@odru.nl
Facturen                             facturen@odru.nl
Communicatie                    communicatie@odru.nl
Natuur- en Milieueducatie  ndc@odru.nl
Personeelszaken                personeelszaken@odru.nl

KvK, BTW- en bankrekeningnummer:
KvK 55523544       BTW NL851750126B01       IBAN NL35BNGH0285155571

Aanvragen Omgevingsvergunning/meldingen Wet  Milieubeheer:
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of voor vooroverleg kunt u terecht bij het ‘Waboloket’ binnen uw gemeente.
Aanvullingen die onderdeel moeten zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, dient u in via het Omgevingsloket Online.
Meldingen Activiteitenbesluit kunt u digitaal indienen via de AIM module.