Bedrijventerrein Vianen regio Utrecht

Toepassen van grond (PFAS en standaardstoffen)

Ga je aan de slag met grond of baggerspecie, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen, dan is er sprake van het toepassen van grond. Je moet dat vooraf melden. Kijk hier wat de regels zijn, hoe je informatie kunt opzoeken en hoe je een melding kunt doen.

Waar moet de grond aan voldoen?

Als je grond toepast moet deze voldoen aan de vereiste kwaliteit. Je kunt zelf opzoeken wat de kwaliteit moet zijn (zie onder). Ook vind je op deze pagina meer over de regels voor het toepassen, hoe je een toepassing kunt melden en hoe je gegevens aan moet leveren.

Wat zijn standaardstoffen?

Bij bodemonderzoek of bij een partijkeuring wordt onderzoek gedaan naar standaardstoffen. Het gaat dan om de hoeveelheid cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink, barium, kobalt, molybdeen, PAK (10), minerale olie, PCB (7) die in de grond zit. Worden de waarden die hiervoor gesteld zijn overschreden, dan mag je de grond niet toepassen.

Wat zijn PFAS?

Bij bodem-, grond- of baggeronderzoek kunnen ook PFAS worden aangetroffen. PFAS (poly- en perfluoralkyl-stoffen) zijn stoffen die door de mens worden gemaakt en in veel producten zijn verwerkt, zoals koekenpannen, pizzadozen en brandblusmiddelen.

Bodemkwaliteitskaart

Zowel voor de standaardstoffen als voor PFAS is een bodemkwaliteitskaart opgesteld die bestaat uit kaartlagen met elk een eigen functie. Deze bodemkwaliteitskaart is geldig voor alle 15 ODRU-gemeenten. Hieronder wordt de functie van de meest gebruikte kaartlagen uitgelegd.

Ontgravingskaarten

De  ontgravingskaarten kun je gebruiken om de kwaliteit van de grond in een ODRU gemeente aan te tonen, zowel voor de ontgravingslocatie als voor de toepassingslocatie. Op deze kaarten is namelijk per zone de grondkwaliteit aangegeven die je kunt verwachten als je in de bodem gaat graven. Er zijn ontgravingskaarten voor de bovengrond (0 – 0,5 m -mv) en voor de ondergrond (0,5 – 2 m -mv), voor standaardstoffen en voor PFAS. Gebruik de ontgravingskaarten als kwaliteitsbewijs om de grond op een andere plaats binnen het werkgebied van de ODRU weer nuttig toe te kunnen passen.

Toepassingskaarten

Op de toepassingskaarten is per zone aangegeven aan welke kwaliteit de grond die je wilt toepassen minimaal moet voldoen (toepassingswaarde). Daarnaast moet de grond ook nog voldoen aan andere eisen. Er mag bijvoorbeeld ook niet te veel troep in de grond zitten. Er zijn toepassingskaarten voor standaardstoffen en voor PFAS, voor bovengrond en ondergrond. Voor grond die afkomstig is uit een ODRU gemeente gebruik je voor de standaardstoffen de gebiedsspecifieketoepassingskaarten.

Let op: voor het toepassen van grond op zogenoemde ‘risicogevoelige bodemfuncties’ gelden strengere regels. Bijvoorbeeld voor plaatsen waar kinderen spelen en voor (moes)tuinen. Zie paragraaf 5.2.2 en 5.2.3 van de Nota bodembeheer werkgebied ODRU (pdf 5,8mb). Deze nota is in 2022 door alle 15 ODRU gemeenten vastgesteld.

Grond toepassen

Landelijke en lokale regels

De landelijke regels voor het toepassen van grond of baggerspecie op de landbodem staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Omdat de situatie in iedere gemeente anders is, hebben veel gemeenten eigen lokale regels vastgesteld, ook wel ‘gebiedsspecifiek beleid’ genoemd. Die lokale regels gelden dan in plaats van de landelijke regels.

Nota bodembeheer 

De lokale regels voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem in de ODRU-gemeenten vind je in deel 1 van de Nota bodembeheer werkgebied ODRU. De lokale regels blijven ook onder de Omgevingswet gelden, die in 2024 is ingevoerd. Omdat de Nota bodembeheer nogal omvangrijk is en veel technische vaktermen bevat, is er ook een samenvatting van de Nota bodembeheer (pdf 0,3 Mb) gemaakt.

Melden toepassing grond

Ga je grond of baggerspecie toepassen op de landbodem in een van de ODRU‑gemeenten? Ga dan naar de pagina Melden: toepassen van grond, onder het tabblad “Melden en aanvragen” op onze website en vul daar de Milieuverklaring bodemkwaliteit voor de ontvangende bodem in. Gebruik je de ontgravingskaart voor de standaardstoffen en/of de ontgravingskaart PFAS als kwaliteitsbewijs vul dan ook de Milieuverklaring bodemkwaliteit voor de toe te passen partij grond in. Ga dan naar het Omgevingsloket van het DSO om je melding in te dienen en gegevens en bescheiden aan te leveren.

Let op: Voorheen moesten meldingen voor het toepassen van grond en baggerspecie ingediend worden bij het Meldpunt bodemkwaliteit. Sinds 1 januari 2024 is het Meldpunt bodemkwaliteit niet meer te gebruiken, uitgezonderd enkele bijzondere toepassingen.