ODRU verduurzaamt

Als organisatie hebben wij de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Op deze pagina lees je hoe we dat doen.

#ODRUduurzaam

Vermindering van CO2 uitstoot voor ons woon-werkverkeer

Ons woon-werkverkeer veroorzaakt zo’n 70% van onze CO2-uitstoot. Dit moet minder.

  • Onze medewerkers krijgen een vergoeding voor de aanschaf van een (elektrische) fiets.
  • Collega’s werken gedeeltelijk thuis.
  • Bij nieuw te werven inhuurkrachten zijn gunningscriteria toegevoegd die over duurzame mobiliteit gaan.
  • In de komende periode kijken we of er binnen de arbeidsvoorwaarden mogelijkheden zijn om duurzamere vervoersmogelijkheden te stimuleren.

Duurzaam inkoopbeleid

Wij werken samen met marktpartijen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

In 2022 zijn bijvoorbeeld nieuwe elektrische voertuigen en ICT apparatuur aangeschaft en we zijn overgestapt naar een duurzame drukkerij die het drukwerk en andere uitingen van de ODRU verzorgt.

Het uitgangspunt voor borrels, lunches en diners is vegetarisch

Bij de ODRU hanteren we het principe ‘Carnivoor geef het door’. Wij draaien de standaard om. Wie geen dieetwensen heeft doorgegeven, krijgt een maaltijd zonder vlees of vis. Wil je dit wel, dan geef je het door. Zo houden we voor iedereen maximale keuzevrijheid om vlees of vis te eten, maar eten we het wel een stuk minder.

Digitaliseren

We gebruiken zo min mogelijk papier door te digitaliseren.

Voor ons zakelijk verkeer gebruiken wij elektrische auto’s

Omdat collega’s soms ook vanuit huis naar een afspraak gaan, kunnen we ook gebruik maken van deelauto’s. De pilot hiervoor gaan we verder uitwerken.

Met de verhuurder van ons kantoor zijn we in gesprek over duurzame energie

Voor onze vastgoedsituatie zijn we grotendeels afhankelijk van onze verhuurder. Als zij het energieverbruik kunnen verduurzamen met eigen opwek, dan hebben wij daar automatisch voordeel van.

Onze Natuur- en Duurzaamheidscentra (NDC) zijn duurzame inspiratieplekken voor de bezoekers

Naast hun educatieve-, recreatieve- en participatiefunctie inspireren onze NDC’s bezoekers om duurzame keuzes te maken. Zo heeft de Boswerf in Zeist een klimaatpaviljoen. Het MEC Maarssen gaat (met support van gemeente Stichtse Vecht) aan de slag om een duurzame inspiratieplek te worden voor duurzame keuzes in en om het huis.

Alle medewerkers maken samen #ODRUduurzaam

Naast deze activiteiten zorgen we dat er regelmatig een artikel of nieuwsbericht op het intranet staat, zodat de medewerkers betrokken blijven en duurzame beslissingen nemen.