Asbest verwijderen in de regio Utrecht

Wil je asbest verwijderen, slopen of renoveren? Dan moet je goed op de hoogte zijn van de regels. Asbest weghalen, maar ook rondom asbest werken, moet op een veilige manier gebeuren. Hier lees je hoe dat werkt.

Wat is asbest en waar kun je dit tegenkomen?

Asbest is een natuurlijk mineraal met een vezelstructuur. Het werd vroeger vaak in combinatie met een bindmiddel omgevormd tot een eindproduct. Een voorbeeld van deze bindmiddelen zijn cement, gips, karton, lijm, bitumen en katoen.

Sinds 1994 is er een verbod op het verwerken van asbest. Producten met ‘niet-hechtgebonden’ asbest mochten sinds 1983 al niet meer verkocht worden. Het gaat hierbij om materiaal met weinig bindmiddel en zachtere materialen als vloerzeil en isolatiekoord. Vóór 1994 werd asbest vaak gebruikt in de bouw vanwege een aantal goede eigenschappen:

 • Het is sterk
 • Slijtvast
 • Isolerend
 • Bestand tegen hoge- en lage temperaturen
 • Brandwerend/ vertragend
 • Watervast
 • Bestand tegen schimmels

Materiaal met asbest werd gebruikt voor brandveiligheid (bijvoorbeeld in de cv-ruimte of op zolder). Pas na langdurig gebruik bleek dat er ernstige gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het inademen van asbestvezels. Vanwege deze gezondheidsrisico’s is er in Nederland een verbod op het gebruik van asbest.

Asbest vind je onder andere terug in:

 • Vlakke platen (gevels dakbeschot, borstweringspanelen, rondom schoorstenen)
 • Vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • Schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • Constructie en beglazingskit (in- en tussen ramen en kozijnen)
 • Bloembakken
 • Golfplaten (daken van schuren en garages)
 • Standleiding (afvoer toilet)
 • Brandwerend board (onder cv-ketels, in de wanden van de cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • Vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • Oude huishoudelijke apparaten

Gezondheidsrisico’s

Asbest vormt een risico voor de volksgezondheid. Het inademen van asbestvezels kan ziekten als mesothelioom, longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker en asbestose veroorzaken en daarmee zelfs dodelijk zijn (bron: Het Instituut Asbestslachtoffers, GGD, Rijksoverheid). Deze ziektes treden vaak pas jaren na blootstelling op. De gezondheidsrisico’s zijn het hoogst bij langdurige en intensieve blootstelling, zoals bij mensen die langdurig met asbest hebben gewerkt (bron: RIVM). Elke blootstelling kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, wat moet worden voorkomen (rapport gezondheidsraad 2010).

Slopen van een gebouw of woning en/ of het verwijderen van asbest

Wij vinden het belangrijk dat je als inwoner van de regio Utrecht goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en eventuele verplichtingen rondom sloopwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden en de verwijdering van asbest. Op de pagina over sloopmeldingen geven we meer informatie over de te nemen stappen in het geval van:

• Sloopwerkzaamheden.
• Renovatiewerkzaamheden.
• Verbouwwerkzaamheden (ook kleine verbouwingen).
• Asbest verwijderen.

Werkzaamheden in of aan een woning of bouwwerk van vóór 1-1-1994

Is jouw woning vóór 1 januari 1994 gebouwd? Dan heeft je woning mogelijk asbest. Voordat je werkzaamheden kunt uitvoeren, moet je daarom een asbestinventarisatie laten maken door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau.

De asbestinventarisatie moet dan tenminste geschikt zijn voor de werkzaamheden die je uit wilt voeren. Let hierbij op dat de inventarisatieplicht geldt voor alle werkzaamheden van destructieve aard. Bij ‘destructief’ moet je dan bijvoorbeeld denken aan het verwijderen van een keukenblok, toilet, tegeltjes, plafondplaten en vaste vloerafwerking. Het gaat hier namelijk om handelingen waarbij iets verwijderd of gesloopt wordt.

Schilderen, stuken en andere handelingen waarbij niets gesloopt of gedemonteerd wordt, is niet destructief. Het is dan ook niet noodzakelijk om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Bij twijfel kun je ons hierover benaderen voor advies via telefoonnummer 088 – 022 50 00 Wanneer uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er asbest aanwezig is, of dat er asbest verwijderd moet worden, moet je alsnog een sloopmelding indienen. Ook als je een vergunningsvrije dakkapel wilt plaatsen, moet er eerst een asbestinventarisatie uitgevoerd worden.

Wanneer vraag je een omgevingsvergunning aan?

Je vraagt een omgevingsvergunning voor slopen aan als het gaat om de sloop van een:

 • Monument
 • Bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of monumentale structuur

Om ervoor te zorgen dat je een geldige vergunning hebt, moet je de omgevingsvergunning minimaal 8 weken vóór aanvang van de werkzaamheden aanvragen. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden.

Asbest zelf verwijderen (particulier)

Particuliere huiseigenaren mogen in sommige gevallen zelf asbest verwijderen en zijn dan vrijgesteld van de inventarisatieverplichting. Om gebruik te maken van de vrijstelling moet je wel een sloopmelding indienen.

Particulieren moeten hiervoor ook aan de volgende regels voldoen:

 • Je mag maximaal 35 m² materiaal verwijderen waar mogelijk asbest in zit per kadastraal geregistreerd perceel (bijvoorbeeld jouw woning). Dit geldt alleen voor hechtgebonden geschroefde beplating (zolang dat geen dakleien zijn), asbesthoudende vloertegels en niet losliggende niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Het materiaal moet wel in goede staat zijn.
 • Je moet de werkzaamheden zelf uitvoeren.

Heb je meer asbest of valt de toepassing niet onder de vrijstelling voor particulieren? Dan moet een daarin gespecialiseerd bedrijf het asbest weghalen en afvoeren. Dit zijn landelijke regels. Weet je het niet zeker of heb je twijfels? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 – 022 50 00. Wij kunnen je vertellen of je het asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet je het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven kun je vinden op Ascert.nl.

Procedurele aspecten

Wat heb je nodig om een sloopmelding te doen?

Wat heb je nodig om een sloopmelding te doen?

 • De naam en het adres van de gebouweigenaar.
 • Naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen.
 • De dagen en tijden dat je asbest gaat verwijderen.
 • Een beschrijving van de manier waarop je asbest gaat verwijderen.

Asbestinventarisatierapport nodig?

JA:
Je hebt een asbestinventarisatierapport nodig wanneer je woning vóór 1 januari 1994 is gebouwd. Het asbestinventarisatierapport moet door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau (te vinden op Ascert.nl) opgesteld en beschikbaar zijn vóórdat je jouw sloopmelding indient.

NEE:
Je hebt géén asbestinventarisatierapport nodig als:

 • Je particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal. Het moet gaan om geschroefde hechtgebonden asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. Na ontvangst van de geaccepteerde sloopmelding mag je het asbest zelf uit jouw huis of bijgebouw van jouw huis verwijderen.
 • Jouw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren

verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Wat is de procedure?

 • Je doet de sloopmelding via de website van het Omgevingsloket.
 • Je doet de sloopmelding minimaal 4 weken voor je met het sloopwerk wilt beginnen. Soms kun je de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.
 • De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbestverdacht materiaal dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).
 • Ná ontvangst van een acceptatie op de ingediende melding mogen de werkzaamheden pas worden uitgevoerd, dit kan tot 4 weken duren.

Veiligheidsvoorschriften voor particulieren

Je mag een asbestplaat alleen in zijn geheel verwijderen. Het is niet de bedoeling dat je van een groot dak eerst 35 m2 zelf verwijdert en de rest door een gecertificeerd bedrijf laat doen. Je mag asbestplaten niet breken of zagen, omdat dit vezelemissie veroorzaakt. Deze vezelemissie veroorzaakt dan weer blootstelling aan asbest. Zaag of breek de asbestplaten dus niet, ook niet omdat ze dan makkelijker te verpakken zijn.

Zorg er ook voor dat je beschikt over de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het verwijderen van asbestverdacht materiaal. Denk hierbij aan:

 • Een mondkapje van het type FFP3 of P3.
 • Werkhandschoenen.
 • Wegwerpoverall (ook wel tyvek genoemd).
 • Overschoenen.
 • Een veiligheidsbril

Als particulier asbest inleveren? Jouw gemeente hoort graag waar het vandaan komt

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid. Daarom mag je asbest alleen goed in plastic verpakt naar de milieustraat brengen. Een geaccepteerde sloopmelding is altijd verplicht voor het verwijderen van asbest.

Controleer altijd vooraf op de website van jouw gemeente naar de mogelijkheid om je asbest af te voeren. Kijk hierbij ook goed naar de voorwaarden die hieraan gesteld worden en naar eventuele inpakmaterialen die in sommige gevallen door de gemeente beschikbaar gesteld worden.

Asbestdaken

Op de website Asbestdakenopnul.nl vind je informatie die je nodig hebt om de asbest in het dak van je schuur, woning of bedrijf in de provincie Utrecht te (laten) verwijderen.

De ODRU beheert ook de landelijke asbestdakenkaart in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op deze website vind je informatie over veel activiteiten voor de saneringen van asbestdaken.

Meer informatie