Verplaatsen van grond in de regio Utrecht

Melden: toepassen van grond

Ga je aan de slag met grond of bagger(specie), het zogenoemde ‘toepassen van grond’? En doe je dat in een van de ODRU‑gemeenten in de regio Utrecht? Dan moet je dit melden.

Toepassingen van grond moet je minstens 5 werkdagen van tevoren melden. Dit doe je in 2 stappen. Eerst vul je het vragenformulier in. Daar komt een PDF uit, die voeg je toe aan je melding.

Stap 1: Vragenformulier invullen

Vul het vragenformulier in. De antwoorden hebben we nodig om je voorgenomen toepassing te toetsen aan de regels voor het specifieke gebied. Uit het formulier komt een PDF. Voeg die toe als bijlage bij je melding (stap 2).

Stap 2: Melden

Meld je toepassing van grond of baggerspecie bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Dit heet ook wel een Melding Besluit Bodemkwaliteit of BBK-melding.

Dit moet je toevoegen als bijlagen:
  • De PDF die je met het formulier (stap 1) hebt gemaakt.
  • Maak je géén gebruik van de ontgravingskaarten? Bijvoorbeeld omdat de grond niet afkomstig is uit het ODRU-gebied? Voeg dan ook een bewijsmiddel (milieuhygiënische verklaring) toe als bijlage bij je melding. Bijvoorbeeld een partijkeuringsrapport.

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na je melding controleert de ODRU of je toepassing van grond of baggerspecie aan de regels voldoet uit de Regeling bodemkwaliteit en het gebiedsspecifieke beleid. Je ontvangt dan een bericht van ons.

Informatie en advies

Wil je meer weten over de regels bij verplaatsen (toepassen) van grond en schadelijke stoffen zoals PFAS en standaardstoffen? Of wil je pratische tips? Kijk op de pagina Toepassen van grond.