Verplaatsen van grond in de regio Utrecht

Melden: toepassen van grond

Ga je een melding doen om grond of (gerijpte) baggerspecie toe te passen, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of een weiland te egaliseren, en doe je dat in één van de gemeenten in het werkgebied van de ODRU? Dan vragen we je om de onderstaande tekst goed door te lezen voordat je een melding indient.

Stap 1

Meldplicht: activiteit melden

Voor de meeste toepassingen geldt een meldplicht. Als je grond gaat toepassen moet je dat minimaal 1 week van tevoren melden.* Dit doe je via het Omgevingsloket van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Meld je toepassing binnen de wettelijke termijn via dit loket! Heb je je melding niet op tijd gedaan of is deze niet juist of niet volledig ingevuld, dan mag je niet starten met de voorgenomen toepassing. Dat is vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

* Toepassingen van gereinigde grond en grootschalige bodemtoepassingen (GBT) meld je tenminste 4 weken van tevoren

Let op: Voor de meeste toepassingen geldt naast een meldplicht ook een verplichting om aanvullende informatie aan te leveren (informatieplicht). Zie stap 2. Ons verzoek is om de melding en het aanleveren van de aanvullende informatie gelijktijdig te doen

Wat gebeurt er na mijn melding?

Na je melding krijg je een ontvangstbevestiging van ons en controleren we of de melding juist en volledig is. Is dat zo dan wordt de melding gepubliceerd.

Stap 2

Informatieplicht: gegevens en bescheiden aanleveren

Bij de meeste toepassingen ben je verplicht een zogeheten milieuverklaring bodemkwaliteit aan te leveren. Deze verklaring geeft aan waar de grond oorspronkelijk vandaan komt en wat de kwaliteit is. Als de grond die je gaat toepassen afkomstig is uit een ODRU-gemeente en ook weer binnen een ODRU-gemeente wordt toegepast, gebruik dan de ontgravingskaart(en) voor de standaardstoffen en/of PFAS om kosten voor een partijkeuring uit te sparen. Meer informatie over de milieuverklaring bodemkwaliteit vind je op de website van het Informatiepunt leefomgeving (IPLO).

Als je de ontgravingskaart standaardstoffen en/of PFAS wilt gebruiken om een partij grond toe te passen, dan vul je het volgende formulier in:

Voor de meest toepassingen ben je verplicht om daarnaast ook een milieuverklaring van de ontvangende bodem aan te leveren.Daarvoor gebruik je het volgende formulier:

* Dat geldt niet voor het toepassingen van schone grond en voor toepassingen in een GBT

Wat gebeurt er na aanlevering?

Wij controleren of de aangeleverde informatie voldoende is en of de formulieren (o.a. de milieuverklaring bodemkwaliteit) juist en volledig zijn ingevuld.

Als je voor de toe te passen partij grond geen gebruik maakt van de ontgravingskaart(en), dan kun je in plaats daarvan ook kiezen uit de volgende milieuverklaring bodemkwaliteit:

  • Verklaring op grond van een partijkeuring voor grond of baggerspecie
  • Erkende kwaliteitsverklaring
  • Fabrikant-eigenverklaring
  • Verklaring op grond van een(water)bodemonderzoek

Informatie en advies

Informatie over de nieuwe regels die sinds 1 januari 2024 gelden voor het toepassen van grond vind je onder het tabblad Informatie en advies op onze website. Daar kun je ook lezen in welke gevallen je de ontgravingskaarten kunt gebruiken en waar je die kunt vinden. Meer gedetailleerde informatie over de landelijke regels die gelden voor de activiteit ’toepassen van grond of baggerspecie’ vind je op de website van het Informatiepunt leefomgeving (IPLO).