De ODRU verduurzaamt.  Wij zorgen ervoor dat u in een duurzame leefomgeving woont en werkt, maar voor onze organisatie hebben wij ook een duurzame ambitie. Wij willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Hoe wij wij dit aanpakken vindt u op de pagina over onze duurzame bedrijfsvoering (#ODRUduurzaam).