Bekendmakingen Omgevingsdienst regio Utrecht

Wil je weten wat er in jouw omgeving gebeurt? Op deze pagina zie je de actuele bekendmakingen van de ODRU, zoals omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.

Wil je meer meldingen zien in jouw buurt, ook van andere organisaties? Ga dan naar de website Berichten over uw buurt.

Bunnik

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Bunnik (bron: overheid.nl)

De Bilt

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente De Bilt (bron: overheid.nl)

De Ronde Venen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente De Ronde Venen (bron: overheid.nl)

IJsselstein

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente IJsselstein (bron: overheid.nl)

Montfoort

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Montfoort (bron: overheid.nl)

Oudewater

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Oudewater (bron: overheid.nl)

Renswoude

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Renswoude (bron: overheid.nl)

Rhenen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Stichtse Vecht (bron: overheid.nl)

 • Gemeente Rhenen – ONTWERPBESLUIT Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Achterberg West fase 2’.
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Dwarsweg 10, 3911TH Rhenen
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Snijdersteeg 6, 3911VP Rhenen
 • Gemeente Rhenen – Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Nude 36-38, Rhenen’.
 • Gemeente Rhenen – Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Gemeente Rhenen 2024-2027
 • Kennisgeving melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem Bovenweg 6 in Rhenen
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Weteringsteeg 44A, 3911VN Rhenen
 • Kennisgeving ontvangst Opslaan van grond; verzoeknummer 20240108 00082 000 Middenweg, Rhenen
 • Gemeente Rhenen – Vergadering Gemeenteraad
 • Gemeente Rhenen – Vergadering commissie Ruimte en Economie
 • Gemeente Rhenen – Bekendmaking vaststelling mandaatbesluiten Vru en OdrU 2024
 • Besluit maatwerkvoorschrift, Nieuwe Veenendaalseweg 60, 3911ML Rhenen
 • Melding voor wijzigen activiteit, Zuidelijke Meentsteeg 35, 3911TD Rhenen
 • Gemeente Rhenen – Uniforme uitvoerings- & handhavingsstrategie 2022-2023
 • Gemeente Rhenen – ONTWERPBESLUIT – Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Nude 36-38, Rhenen’
 • Melding voor het wijzigen van de activiteiten, Zuidelijke Meentsteeg 16C, Rhenen
 • Verzoek maatwerkvoorschrift ontvangen voor Nieuwe Veenendaalseweg 60, 3911ML Rhenen
 • Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
 • Melding voor lozing vrijkomend water, Reumersweg 18, 3912AH Rhenen
 • Toestemming voor Melding mobiel puinbreken, De Dijk 57, 3911SM Rhenen

Stichtse Vecht

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Rhenen (bron: overheid.nl)

Utrechtse Heuvelrug

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (bron: overheid.nl)

Veenendaal

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Veenendaal (bron: overheid.nl)

Vijfheerenlanden

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Vijfheerenlanden (bron: overheid.nl)

Woerden

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Woerden (bron: overheid.nl)

Wijk bij Duurstede

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Zeist (bron: overheid.nl)

Zeist

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Wijk bij Duurstede (bron: overheid.nl)

 • Verzoek voor stookontheffing, Woudenbergseweg 13B in Zeist
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsvergunning ‘Boschlust fase 2’ (Duinweg 28 en 30, Bosch en Duin)
 • Toestemming voor verzoek maatwerkvoorschrift lozen, Berkenlaan 28, 3707BD Zeist
 • Aanvraag vergunning voor maatwerkvoorschrift, Berkenlaan 28, 3707BD Zeist
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Oude Arnhemseweg 201, 3705BB Zeist
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Karpervijver 3, 3703CJ Zeist
 • Kennisgeving melding aanleg GBES Bisschopsweg 11 in Zeist
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Biltseweg 20, 3735ME Bosch en Duin
 • Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Zeist 2024-2028
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit Slotlaan 274, 3701GW Zeist
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsvergunning ‘De Dreef 2, Zeist’
 • Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen
 • Toestemming voor maatwerkvoorschrift, Oranje Nassauplein 1, 3708BL Zeist
 • Aanvraag vergunning voor maatwerkvoorschrift, Oranje Nassauplein 1, 3708BL Zeist
 • Kennisgeving melding milieubelastende activiteit GBES Van Renesselaan 12in Zeist
 • Rectificatie voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor Remia C.V., Dolderseweg 107, 3734BE Den Dolder
 • Voornemen om een vergunning te verlenen voor Remia C.V. aanvraag revisievergunning, Dolderseweg 107, 3734BE Den Dolder
 • Verzoek maatwerk ontvangen, Dijnselburgerlaan 5A, 3705LP Zeist
 • Aanvraag vergunning voor Kerckeboschlaan 31, Kerckeboschlaan 31, 3708XH Zeist
 • Melding voor starten activiteit, 2e Dorpsstraat 41, 3701AA Zeist