Bekendmakingen Omgevingsdienst regio Utrecht

Wil je weten wat er in jouw omgeving gebeurt? Op deze pagina zie je de actuele bekendmakingen van de ODRU, zoals omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.

Wil je meer meldingen zien in jouw buurt, ook van andere organisaties? Ga dan naar de website Berichten over uw buurt.

Bunnik

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Bunnik (bron: overheid.nl)

De Bilt

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente De Bilt (bron: overheid.nl)

De Ronde Venen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente De Ronde Venen (bron: overheid.nl)

IJsselstein

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente IJsselstein (bron: overheid.nl)

Montfoort

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Montfoort (bron: overheid.nl)

Oudewater

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Oudewater (bron: overheid.nl)

 • Melding voor oprichten bedrijf, Elzenweg 13 in Oudewater
 • Melding voor starten en uitbreiden bedrijf, Populierenweg 15 Oudewater
 • Melding wijzigen activiteit, Willeskop 109, 3421GV Oudewater
 • Melding voor melding wijzigen activiteit, Sectie: C457, Oudewater
 • Melding voor wijzigen activiteit, Populierenweg 17, 3421TX Oudewater
 • Melding voor melding wijzigen activiteit, Hoenkoopse Buurtweg 83, 3421GC Oudewater
 • Besluit maatwerkvoorschrift, Wilgenweg 1 Oudewater
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn voor Aanvraag OBM inclusief vormvrije MER, Ruige Weide 4, 3421TH Oudewater
 • Melding voor Gesloten bodemenergiesysteem (GBES) realiseren, Populierenweg 49, 3421TX Oudewater
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een beleidsregel met een leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn (Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Oudewater)
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan 2023-2027 (VTH-beleidsplan2023-2027)
 • Melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, Willeskop 139A, Oudewater
 • Melding voor wijzigingen, Diemerbroek 40, 3464HS Papekop
 • Melding voor nieuwe sleufsilo met daaronder een drijfmestopslag en verplaatsen opslag vaste mest, Hoenkoopse Buurtweg 69, 3421GB Oudewater
 • Melding voor wijzigen activiteit, Zuid-Linschoterzandweg 30, 3425EM Snelrewaard
 • Melding voor melding veranderen activiteiten: splitsen gasflessen verkoop en tankstation, Damweg 2C-2, 3421GS Oudewater
 • Aanvraag vergunning voor wijziging dierbestand, Waardsedijk 68, 3425TH Snelrewaard
 • Melding voor het plaatsen van een windturbine, Hoenkoopse Buurtweg 83 in Oudewater
 • Melding voor wijzigen van dieren en stallen, Scheendijk 3, 3621VB Breukelen
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Oudewater voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken

Renswoude

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Renswoude (bron: overheid.nl)

Rhenen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Stichtse Vecht (bron: overheid.nl)

Stichtse Vecht

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Rhenen (bron: overheid.nl)

Utrechtse Heuvelrug

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (bron: overheid.nl)

Veenendaal

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Veenendaal (bron: overheid.nl)

 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan 'Nieuweweg 220-226' Veenendaal
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Franse Gat Zuid – deel 1 en 2’ Veenendaal
 • Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder horend bij ontwerpbestemmingsplan 'Nieuweweg 220 t/m 226' in Veenendaal
 • FEESTWEEK 90 JARIG BESTAAN VV DOVO
 • Gewijzigde vaststelling besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Boompjesgoed Veenendaal’.
 • Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, tot het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Veenendaal
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Franse Gat Zuid – deel 1 en 2’ Veenendaal.
 • Wet milieubeheer, opleggen van een maatwerkvoorschrift, lozen van vethoudend afvalwater zonder geleiding via een vetafscheider en slibvangput, Spitsbergenweg 54
 • Wet milieubeheer, opleggen van een maatwerkvoorschrift, verruimen van de geluidsnormen, Spitsbergenweg 54
 • Publicatie ten behoeve van de ontheffing vetafscheider Thoomesplein 3
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan ‘Hofstede 27’ Veenendaal.
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan 'Componistensingel naast 2' in Veenendaal
 • Publicatie weigering maatwerkvoorschrift Brouwersgracht 81-83
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘1e Melmseweg fase 3’ Veenendaal
 • Publicatie verzoek maatwerk ontvangen, Spitsbergenweg 52 in Veenendaal
 • Publicatie voor het opleggen van een maatwerkvoorschrift, Kernreactorstraat 10 in Veenendaal
 • Publicatie voor het opleggen van een maatwerkvoorschrift Kernreactorstraat 10
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort’.
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan ‘Hofstede 27’ Veenendaal.
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Componistensingel naast 2’ Veenendaal.

Vijfheerenlanden

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Vijfheerenlanden (bron: overheid.nl)

Woerden

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Woerden (bron: overheid.nl)

Wijk bij Duurstede

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Zeist (bron: overheid.nl)

Zeist

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Wijk bij Duurstede (bron: overheid.nl)