Bekendmakingen Omgevingsdienst regio Utrecht

Wil je weten wat er in jouw omgeving gebeurt? Op deze pagina zie je de actuele bekendmakingen van de ODRU, zoals omgevingsvergunningen en meldingen Activiteitenbesluit.

Wil je meer meldingen zien in jouw buurt, ook van andere organisaties? Ga dan naar de website Berichten over uw buurt.

Bunnik

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Bunnik (bron: overheid.nl)

De Bilt

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente De Bilt (bron: overheid.nl)

De Ronde Venen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente De Ronde Venen (bron: overheid.nl)

IJsselstein

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente IJsselstein (bron: overheid.nl)

 • Toestemming voor het plaatsen van een tijdelijke woning voor een periode van 2 jaar, Hogebiezendijk 82, 3401RT IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Bemaling kelder en zwembad, Meindert Hobbemalaan 13, 3401NA IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor verbeteren dakkapel aan de voorzijde van de woning, Achtersloot 17, 3401NR IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Project Hitteschild IJsselstein, Hitteschild 2-4 te IJsselstein
 • Toestemming voor het plaatsen van een dakkapel , Veerkade 40, 3402MA IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor het uitbouwen begane grond van de woning, aan voor- en achterzijde leges, Kuyperstraat 40, 3404HM IJsselstein
 • Toestemming voor het kappen van 2 bomen, nabij Utrechtsestraat (tegenover Eiteren 3), in IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Plaatsing JOP Zuiderpark IJsselstein, Zuiderpark IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Nieuw te plaatsen dakkapellen op de achtergevel, Kaasmakerlaan 7, 3401TA IJsselstein
 • Melding voor starten activiteiten, Schuttersgracht 8, 3401DD IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Aanvraag kappen 8 verzwakte bomen N210 IJsselstein, N210 IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Erfafscheiding Duitslandstraat 9 IJsselstein, Duitslandstraat 9, 3402TJ IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Astronautenbaan 7 IJsselstein – dakopbouw, Astronautenbaan 7, 3402DG IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor aanbouw zijgevel Omloop West 20 IJsselstein, Omloop West 20, 3402XM IJsselstein
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn voor het bouwen van een aanbouw en extra verdieping bij een woning, Boedapestlaan 70, 3404VD IJsselstein
 • Toestemming voor Bestemmingswijziging OLO; 8085807, Schuttersgracht 14, 3401DD IJsselstein
 • Toestemming voor Het verbouwen van de woning, vervangen dakkapellen en dakramen OLO 8050943, Koningshof 10, 3401DW IJsselstein
 • Verzoek tot intrekking ontvangen, Frankrijkstraat 22, 3402BH IJsselstein
 • Toestemming voor Plaatsing zonnepanelen OLO 8057187, Benschopperstraat 17b, 3401DG IJsselstein
 • Aanvraag vergunning voor Aanvraag Goudreinetpad 1, aanvullende gegevens, Goudreinetpad 1, 3404BS IJsselstein

Montfoort

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Montfoort (bron: overheid.nl)

Oudewater

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Oudewater (bron: overheid.nl)

 • Melding voor oprichten bedrijf, Elzenweg 13 in Oudewater
 • Melding voor starten en uitbreiden bedrijf, Populierenweg 15 Oudewater
 • Melding wijzigen activiteit, Willeskop 109, 3421GV Oudewater
 • Melding voor melding wijzigen activiteit, Sectie: C457, Oudewater
 • Melding voor wijzigen activiteit, Populierenweg 17, 3421TX Oudewater
 • Melding voor melding wijzigen activiteit, Hoenkoopse Buurtweg 83, 3421GC Oudewater
 • Besluit maatwerkvoorschrift, Wilgenweg 1 Oudewater
 • Kennisgeving verlenging beslistermijn voor Aanvraag OBM inclusief vormvrije MER, Ruige Weide 4, 3421TH Oudewater
 • Melding voor Gesloten bodemenergiesysteem (GBES) realiseren, Populierenweg 49, 3421TX Oudewater
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een beleidsregel met een leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn (Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Oudewater)
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan 2023-2027 (VTH-beleidsplan2023-2027)
 • Melding voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, Willeskop 139A, Oudewater
 • Melding voor wijzigingen, Diemerbroek 40, 3464HS Papekop
 • Melding voor nieuwe sleufsilo met daaronder een drijfmestopslag en verplaatsen opslag vaste mest, Hoenkoopse Buurtweg 69, 3421GB Oudewater
 • Melding voor wijzigen activiteit, Zuid-Linschoterzandweg 30, 3425EM Snelrewaard
 • Melding voor melding veranderen activiteiten: splitsen gasflessen verkoop en tankstation, Damweg 2C-2, 3421GS Oudewater
 • Aanvraag vergunning voor wijziging dierbestand, Waardsedijk 68, 3425TH Snelrewaard
 • Melding voor het plaatsen van een windturbine, Hoenkoopse Buurtweg 83 in Oudewater
 • Melding voor wijzigen van dieren en stallen, Scheendijk 3, 3621VB Breukelen
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende een vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Oudewater voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken

Renswoude

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Renswoude (bron: overheid.nl)

Rhenen

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Stichtse Vecht (bron: overheid.nl)

Stichtse Vecht

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Rhenen (bron: overheid.nl)

Utrechtse Heuvelrug

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug (bron: overheid.nl)

Veenendaal

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Veenendaal (bron: overheid.nl)

 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, bestemmingsplan 'Nieuweweg 220-226' Veenendaal
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Franse Gat Zuid – deel 1 en 2’ Veenendaal
 • Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder horend bij ontwerpbestemmingsplan 'Nieuweweg 220 t/m 226' in Veenendaal
 • FEESTWEEK 90 JARIG BESTAAN VV DOVO
 • Gewijzigde vaststelling besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Boompjesgoed Veenendaal’.
 • Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, tot het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Veenendaal
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Franse Gat Zuid – deel 1 en 2’ Veenendaal.
 • Wet milieubeheer, opleggen van een maatwerkvoorschrift, lozen van vethoudend afvalwater zonder geleiding via een vetafscheider en slibvangput, Spitsbergenweg 54
 • Wet milieubeheer, opleggen van een maatwerkvoorschrift, verruimen van de geluidsnormen, Spitsbergenweg 54
 • Publicatie ten behoeve van de ontheffing vetafscheider Thoomesplein 3
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan ‘Hofstede 27’ Veenendaal.
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan 'Componistensingel naast 2' in Veenendaal
 • Publicatie weigering maatwerkvoorschrift Brouwersgracht 81-83
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘1e Melmseweg fase 3’ Veenendaal
 • Publicatie verzoek maatwerk ontvangen, Spitsbergenweg 52 in Veenendaal
 • Publicatie voor het opleggen van een maatwerkvoorschrift, Kernreactorstraat 10 in Veenendaal
 • Publicatie voor het opleggen van een maatwerkvoorschrift Kernreactorstraat 10
 • Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Veenendaal-oost, deelplan Groenpoort’.
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Wijzigingsplan ‘Hofstede 27’ Veenendaal.
 • Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Bestemmingsplan ‘Componistensingel naast 2’ Veenendaal.

Vijfheerenlanden

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Vijfheerenlanden (bron: overheid.nl)

Woerden

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Woerden (bron: overheid.nl)

 • Melding voor wijzigen activiteit, Teckop 3A, 3471HG Kamerik
 • Melding voor oprichten bedrijf, Mijzijde 155 in Kamerik
 • Melding wijzigen activiteit; Dorpeldijk 2D, 3481GW Harmelen
 • Melding voor wijzigen activiteit, Dorpeldijk 2C, 3481GW Harmelen
 • Melding voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten, Kuipersweg 21 Woerden
 • Melding voor veranderen van bedrijf – Carrosserieweg 3 in Woerden
 • Melding voor starten activiteit, Industrieweg 4A in Woerden
 • Melding voor het verlengen van de stal, Teckop 14, 3471HH Kamerik
 • Melding voor oprichten bedrijf – Hazelaarstraat 2 in Woerden
 • Melding voor Uitbreiding pand per 02-10-2023, Klompenmakersweg 3, 3449JB Woerden
 • Melding voor Realiseren twee padelbanen per 01-01-2024, Groenendaal 1, 3481CT Harmelen
 • Melding voor wijzigen dierbezetting en nieuwe stalruimte, Harmelerwaard 3, 3481LB Harmelen
 • Melding voor een propaantank Activiteitenbesluit Milieubeheer, Overstek 12, 3471EJ Kamerik
 • Melding voor oprichten bedrijf – Pouw vervoer, Botnische golf 24, Woerden
 • Melding voor veranderen van activiteit, Kloosterweg 7, 3481XB Harmelen
 • Toestemming voor Mobiele breekinstallatie week 33 t/m 38 , Middellandbaan 1, 3447GP Woerden
 • Melding voor het starten van een bedrijf voor assemblage van Elektro verdelers in werkplaats, Middellandse zee 14, 3446CG Woerden
 • Melding voor wijziging veebezetting en dieraantallen, Meije 141, 3474MA Zegveld
 • Melding voor melding wijzigen activiteit, Techniekweg 7, 3481MK Harmelen
 • Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn (Beleidsregel leidraad hoogte van dwangsommen en lengte van begunstigingstermijn gemeente Woerden)

Wijk bij Duurstede

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Zeist (bron: overheid.nl)

Zeist

Bekendmakingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) in de gemeente Wijk bij Duurstede (bron: overheid.nl)