Inkoop en aanbesteding

Op deze  pagina vind je informatie over hoe wij inkopen en aanbesteden, en welke doelen wij nastreven.

Wij kopen allerlei producten en diensten in. Voor zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering. Voorbeelden zijn onder andere ondersteuning bij geluidsaneringsprojecten, de aanschaf van softwarepakketten, kantoorartikelen, meubilair, bedrijfskleding en de inhuur van uitzendkrachten.

Het inkoop- en contractmanagementbeleid

In 2021 hebben we het inkoop- en contractmanagementbeleid opgesteld en vastgesteld. In dit beleid staan de kaders voor het inkopen van leveringen en diensten. Transparantie, objectiviteit en gelijke behandeling zijn daarin sleutelwoorden. Rechtmatig inkopen is ons uitgangspunt. We vinden het belangrijk dat we:

  • Duurzaamheid een prominente plek geven in de inkoopprocessen;
  • Uniformiteit uitdragen, schaalvoordelen benutten en gezamenlijk inkopen waar mogelijk;
  • Met strategische leveranciers naar een goede samenwerking streven om optimaal gebruik te maken van de kennis en ervaring van deze leveranciers.

In het inkoop- en contractmanagementbeleid lees je hier meer over.

Informatie over aanbestedingen

We kondigen al onze Europese aanbestedingen aan op TenderNed. Op deze website staan alle aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten. In TenderNed kun je meer informatie vinden over onze Europese aanbestedingen en ook de aanbestedingsdocumenten. Ieder bedrijf kan meedingen bij de Europese aanbestedingen.

Voor een meervoudig onderhandse aanbesteding, wordt vooraf gevraagd naar je interesse. Als je een offerte uit mag brengen, ontvang je hiervoor een uitnodiging via TenderNed. Zorg er tijdig voor dat je over een registratie bij TenderNed beschikt.

Voorwaarden

Wij hanteren de meest recente versie van de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij alle inkopen die wij doen. Bij alle inkopen op het gebied van IT wordt de meest actuele versie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) toegepast.

Inhuur van extern personeel

Wij hebben soms tijdelijk extern personeel nodig, bijvoorbeeld omdat we bepaalde kennis nodig hebben of te weinig eigen capaciteit hebben. We organiseren de tijdelijke inhuur van extern personeel via een Dynamisch Aankoopsysteem en we publiceren onze vacatures altijd op onze website.

In het Dynamisch Aankoopsysteem komen vraag naar en aanbod van tijdelijk extern personeel eenvoudig bij elkaar. Zelfstandigen en personele bemiddelaars krijgen een eerlijke kans om voor ons te komen werken. Op deze manier is ons inhuurproces open en transparant voor iedereen.