Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bedrijven en particulieren kunnen nagaan of een omgevingsvergunning nodig is en deze online aanvragen.

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is wanneer er iets gebouwd gaat waarbij mogelijk hinder ontstaat voor mens en milieu.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wil je weten of je een omgevingsvergunning moet aanvragen? Of dat een melding moet doen? Doe de check op het Omgevingsloket Online (OLO).

Let op: De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden altijd. Ook als uit de check blijkt dat je geen vergunning nodig hebt of melding hoeft te doen.

Milieutoets

Voor bepaalde activiteiten moet je een Melding Activiteitenbesluit doen én een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aanvragen. Wil je weten wat in jouw situatie nodig is? Of wil je direct een milieutoets (OBM) aanvragen? Dit kan via het Omgevingsloket Online (OLO).

Meer informatie

Meer informatie over het Activiteitenbesluit en vergunningplicht vind je op de Vragen en antwoorden pagina van Infomil. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op met de helpdesk van Infomil.

Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen over het Activiteitenbesluit op infomil.nl.

Telefonische helpdesk

Tel. 088-79 77 102, optie 5
op kantoordagen tussen 09:00 en 12:00

Online helpdesk

Online helpdeskformulier
Stuur het dossierkenmerk van je sessie of de adresbalk mee.