Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Bedrijven en particulieren kunnen nagaan of een omgevingsvergunning nodig is en deze online aanvragen.

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is nodig is voor bouw-, verbouw-, of sloopactiviteiten waarbij mogelijk hinder ontstaat voor mens en milieu.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Wil je weten of je een omgevingsvergunning moet aanvragen? Of dat je een melding moet doen? Doe de check op het Omgevingsloket.

Meer informatie

Meer informatie over het Besluit activiteiten leefomgeving en vergunningplicht vind je op de pagina van het Informatiepunt Leefomgeving. Kun je het antwoord op je vraag niet vinden, neem dan contact op met de ODRU via telefoonnummer 088 – 022 50 00 (werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur).