Graven in de bodem in de regio Utrecht

Graven in de bodem

Ga je in de bodem graven, bijvoorbeeld om een kabel aan te leggen of een kelder te bouwen, dan kan het zijn dat je dat vooraf moet melden (meldplicht) en/of gegevens voor aan moet leveren (informatieplicht). Hier lees je hoe dat werkt.

Wanneer moet ik een ‘melding graven’ doen?

Je kunt zelf opzoeken wanneer je een melding graven moet doen (zie onder). Ook vind je op deze pagina meer over de regels voor het graven in de bodem, wat kleinschalig graven is, hoe je een ontgraving kunt melden en hoe je gegevens aan moet leveren.

Is het een ‘milieubelastende activiteit’?

Ga je graven in een bodemvolume van meer dan 25 kuub dan is dit volgens de Omgevingswet een zogeheten ‘milieubelastende activiteit’. Daarvoor gelden sinds 1 januari 2024 de regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Meer informatie over de regels die gelden voor graven is te vinden op het Informatiepunt leefomgeving (IPLO).

Soorten graafactiviteiten

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen de volgende graafactiviteiten (zonder saneringsdoel):

  • Graven in een bodemvolume groter dan 25 kuub
  • Graven in een bodemvolume kleiner of gelijk aan 25 kuub

Groter dan 25 kuub

Deze activiteit wordt onderverdeeld in 2 categorieën, op basis van de kwaliteit van de grond die ontgraven wordt:

Voor de regels die gelden bij het graven met een saneringsdoel wordt verwezen naar de milieubelastende activiteit saneren op het IPLO.

Kleiner of gelijk aan 25 kuub

Voor het graven in een bodemvolume tot en met 25 kuub, ook wel ‘kleinschalig graven’ genoemd,  gelden geen regels vanuit het Bal, maar hier kunnen wel andere regels op van toepassing zijn. Deze zogeheten ‘bruidsschatregels’ voor kleinschalig graven vind je in paragraaf 22.3.7.2 van het Omgevingsplan van een gemeente.

Uitzoeken voor je gaat graven

Ga je graven in de landbodem in één van de ODRU-gemeenten? Volg dan de volgende stappen:

  1. Kijk of er al bodeminformatie bekend is van de plek waar je gaat graven.
  2. Ga na of je gaat graven op een zogeheten ‘Wbb-locatie’. Is dat het geval ga dan na of er sprake is van  zogeheten ‘overgangsrecht’. In dat geval kan het namelijk zijn dat de regels van de Wet bodembescherming nog gelden voor de plek waar je gaat graven. De regels uit het Bal gelden dan niet. Meer informatie over het overgangsrecht voor graven (en saneren) is te vinden op het IPLO.
  3. Ga na of het bodemvolume dat je gaat ontgraven meer of minder is dan 25 kuub
  4. Stel vast dat de ontgraving geen saneringsdoel heeft
  5. Is de ontgravingsplek niet verdacht op bodemverontreiniging, gebruik dan één van onze ontgravingskaart(en) om een milieuverklaring bodemkwaliteit op te stellen.

Wanneer gebruik je ontgravingskaarten?

Een ontgravingskaart kun je gebruiken om de verwachte kwaliteit van de grond in te schatten en aan te tonen als je in bodem gaat graven (ontgravingskwaliteit).

Voor het graven in de landbodem van één van de ODRU-gemeenten kun je in veel gevallen gebruik maken van onze ontgravingskaarten. Er zijn ontgravingskaarten gemaakt voor de bovengrond (0 – 0,5 m -mv) en voor de ondergrond (0,5 – 2 m -mv), voor standaardstoffen en voor PFAS.

Waar moet ik melden of gegevens aanleveren?

Ga je graven in de landbodem van één van de ODRU-gemeenten dan moet je (in de meeste gevallen) een melding doen en/of gegevens en bescheiden aanleveren bij het Omgevingsloket van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

 Tip: doe eerst de Vergunningcheck om te zien of je een melding moet doen (meldingsplicht), alleen gegevens en bescheiden moet aanleveren (informatieplicht), of misschien ook nog een vergunning aan moet vragen.