Bodemkaart Geoportaal regio Utrecht

Bodemkaart regio Utrecht

Wil je graven in je tuin of ga je een huis (ver)kopen? Dan is het handig om te weten wat bekend is over de bodemkwaliteit, en of er bijvoorbeeld een ondergrondse brandstoftank ligt.

Wat is een bodemkaart?

Een bodemkaart kan interessant zijn als je gaat graven of een huis (ver)kopen. Ook wanneer je bedrijfsactiviteiten start op een locatie, of een omgevingsvergunnig (activiteit ‘Bouwen’) of wijziging van het Omgevingsplan wilt aanvragen, kan een bodemkaart van pas komen.

Bodemonderzoeken en (ondergrondse) tanks

Op deze kaart zie je bodemonderzoeken (oranje vlakken) en brandstoftanks die bij de ODRU bekend zijn (blauwe driehoekjes). De locaties van de brandstoftanks zijn gekoppeld aan een adres. De werkelijke ligging van een brandstoftank kan daardoor anders zijn dan de locatie van het blauwe driehoekje.

Bodemonderzoeken en ondergrondse tanks

Bekijk de uitleg over deze kaarten of Open de kaart in een nieuw venster.

Legenda

Legenda Bodemonderzoeken Bodemonderzoeken
Ondergrondse tanks

Meer verdachte locaties regio Utrecht

Naast brandstoftanks zijn er meer objecten te zien op het Geoportaal, bijvoorbeeld een voormalige boomgaard, slootdemping, bomkrater, of voormalige bedrijfsactiviteiten uit het historisch bodembestand van de Provincie Utrecht.

Bodemkwaliteitskaart regio Utrecht

De bodemkwaliteitskaart geeft een verwachting van de bodemkwaliteit op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken. Hierbij is geen rekening gehouden met in kaart gebrachte bodemverontreiniging en eerder bodemonderzoek dat op een locatie is uitgevoerd.

Bodemkwaliteitskaart

Bron: ODRU, 2022

Bekijk de uitleg over deze kaarten. Wil je de kaart groter zien? Open de kaart in een nieuw venster.

Legenda

Meer bodemkaarten

Het Geoportaal van de ODRU bevat nog meer bodemkwaliteitskaarten, zoals:

Bodemonderzoek opvragen

Wil je meer weten over de bodem op jouw perceel? Bijvoorbeeld of er bodemverontreiniging is? Je kunt zelf opzoeken of er informatie bekend is. Als er informatie beschikbaar is, kun je die opvragen.

Uitleg Geoportaal

In de handleiding van het Geoportaal staat hoe je op de kaart kunt navigeren. Of bekijk de instructievideo’s. Ook de menu-opties, verschillende knoppen en filteropties worden uitgelegd.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over het Geoportaal? Of gebruik je hulptechnologie en kun je de kaarten niet raadplegen? Stuur dan een e-mail naar info@odru.nl of bel naar de receptie van de ODRU, tel 088 – 022 5000. Dan helpen wij je aan de informatie die je zoekt.