privacy

De Omgevingsdienst regio Utrecht verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. De Omgevingsdienst regio Utrecht hanteert bij het uitvoeren van haar milieu- en omgevingstaken de AVG vereisten. In onze privacyverklaring leest u hoe wij dit doen.

Onze privacyverklaring vind u hier.