Dronebeeld ODRU A12 Bunnik

Overlast melden

Heb je last van een bedrijf in je omgeving? Dan kun je dit melden. Bij de ODRU kun je klachten melden over een bedrijf bij geluidsoverlast, stankoverlast, stofoverlast, bodemvervuiling, lichtverontreiniging, afval of asbest in een van de ODRU-gemeenten.

Direct melden

Weet je zeker dat je je klacht bij de ODRU kunt melden?

Vul dan direct het klachtenformulier in.

Spoed?

Heeft je klacht spoed? Dan kun je je melding doorgeven via:
t. 088 – 022 5000 (tijdens kantoortijden) t. 0800 – 022 55 10 (buiten kantoortijden)

Samen beoordelen we of direct ingrijpen nodig is. Na je telefonische melding vul je alsnog het klachtenformulier in.

Waar kan ik mijn klacht melden?

Geluidsoverlast

Door bedrijf, evenement of feest
Geluidsoverlast van een bedrijf kun je melden bij de ODRU. Meld geluidsoverlast van een feest of evenementen bij de betreffende gemeente.

Door buren, vuurwerk, vliegtuigen, rijkswegen
Geluidsoverlast van buren of vuurwerk meld je bij de politie. Geluidsoverlast van vliegtuigen meld je bij de LvdP. Geluidsoverlast van rijkswegen meld je bij Rijkswaterstaat.

Lichtoverlast

Door bedrijf, reclame, sportverlichting
Lichtoverlast door een bedrijf, reclame of sportverlichting kun je melden bij de ODRU.

Door buren of straatverlichting
Lichtoverlast van je buren meld je bij je gemeente. Is er iets mis met de straatverlichting? Ook dat meld je bij je gemeente.

Geuroverlast

Door bedrijf
Stank door een bedrijf, bijvoorbeeld een fabriek of restaurant, kun je melden bij de ODRU.

Andere geuroverlast
Stank door de kachel, vuurkorf of afvalverbranding van je buren meld je bij je gemeente. Ook stank van riool of (dode) dieren meld je bij je gemeente.

Stank door het uitrijden van mest meld je bij de NVWA. Stank van vrachtschepen meld je bij de DCMR.

Stof, trillingen of lozingen

Door bedrijf
Last van trillingen of stof door een bedrijf kun je melden bij de ODRU. Ook bodemverontreiniging of lozing door een bedrijf meld je bij de ODRU.

Oppervlaktewater
Vervuiling van oppervlaktewater als je niet weet of het van een bedrijf komt kun je melden bij het waterschap.

Gevaar of illegale activiteiten

Levensgevaar
Bij direct (levens)gevaar bel je 112.

Door een bedrijf
Gevaar bij een bedrijf, bijvoorbeeld door gasflessen, tanks, of afvoer van gevaarlijke stoffen kun je melden bij de ODRU.

Andere illegale of gevaarlijke zaken
Vermoed je illegale bewoning, illegaal bouwen of slopen dan meld je dit bij je gemeente. Inwoners uit IJsselstein kunnen dit wel melden bij de ODRU. Vermoed je een hennepkwekerij of drugslab bij buren, dan meld je dit bij de politie. Gevaar door vervoer van gasflessen meld je bij ILT.

Natuur en milieu

Vervuiling door bedrijf
Natuur- of milieuvervuiling door een bedrijf kun je melden bij de ODRU.

Kappen of snoeien door buren
Kappen of snoeien door buren, zonder vergunning of melding, meld je bij je gemeente.

Openbaar groen
Ook klachten over het openbaar groen meld je bij je gemeente.

Dode dieren of ongedierte
Dode dieren (kadavers) of ongedierte meld je bij je gemeente.

Bouw of sloop

Asbest
Vermoed je dat er asbest vrij komt en dat dit niet volgens de regels gebeurt? Dan kun je dit melden bij de ODRU.

Overlast van (ver)bouw
Heb je overlast van (nieuw)bouw of een verbouwing? Bijvoorbeeld geluidsoverlast, trillingen of stof? Voor IJsselstein en De Ronde Venen kun je dit melden bij de ODRU. Voor de andere ODRU-gemeenten meld je dit bij je gemeente.

Afval

Door een bedrijf
Overlast van afval of afvalverbranding door een bedrijf kun je melden bij de ODRU.

Andere overlast door afval
Ligt er afval op straat, is het huisvuil niet opgehaald of is er een probleem met je afvalcontainer, dan meld je dit bij je gemeente.

Klacht over de ODRU?

Heb je een klacht over de ODRU? Kijk dan op de pagina Klacht over de ODRU.