Milieucontrole omgevingsdienst regio Utrecht op bezoek

Wat is een milieucontrole?

Ieder bedrijf kan een milieucontrole krijgen. Maar wat is zo’n milieucontrole precies en wat moet je doen om je bedrijf erop voor te bereiden? 10 vragen en antwoorden.

1) Welke bedrijven krijgen een milieucontrole?

Alle bedrijven in het werkgebied van de ODRU moeten zich aan de milieuregels houden en kunnen door ons gecontroleerd worden. Hoe vaak je controle krijgt, hangt af van de milieurisico’s van jouw bedrijf. Hoe hoger de risico’s, hoe vaker we langskomen. Daarnaast bezoeken we bedrijven die in overtreding zijn geweest vaker dan bedrijven die alles op orde hebben.

2) Wat gebeurt er bij klachten van omwonenden?

De ODRU heeft de taak om overlast tegen te gaan. Bij een melding of klacht onderzoeken wij of deze terecht is. Als dat zo is, kunnen wij jouw bedrijf vaker bezoeken om te toetsen of je aan de milieuregels voldoet.

3) Welke milieuregels gelden voor mijn bedrijf?

Dat verschilt per type bedrijf en de werkzaamheden die erbij horen. Voor een overzicht van de milieuregels kun je terecht op de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Is je bedrijf milieubelastend, dan moet je daar melding van doen.

4) Hoe ziet een milieucontrole er uit?

Een milieucontrole kondigen we soms aan, maar niet altijd. Tijdens het bezoek controleert de toezichthouder een deel van de administratie en vraagt een rondleiding door je bedrijf. Hierbij letten we op de volgende milieuaspecten:

 • Melding Activiteitenbesluit
 • Afval
 • Bodembedreigende activiteiten
 • Uitstoot van stoffen en/of geur
 • Geluid
 • Opslag van gevaarlijke stoffen
 • Koelinstallaties
 • Stookinstallaties
 • Lozen van afvalwater
 • Energiebesparing

Na afloop van de controle bespreken we de resultaten met je. Die resultaten leggen we vast in een dossier en we stellen een controlebrief op. Als we overtredingen vaststellen, dan krijg je een bepaalde termijn de tijd om deze ongedaan te maken.

5) Hoe kun je een controle voorbereiden?

Zorg dat de juiste documenten klaarliggen. Tijdens de controle wordt het bedrijf getoetst aan de milieuwet- en regelgeving. Voorafgaand aan een controle vragen we de volgende documenten naar ons te mailen en klaar te leggen voor tijdens de milieucontrole:

Tip: gebruik een milieulogboek 

Wij raden je altijd aan om een milieulogboek aan te schaffen. Daarin sla je alle documenten op die van belang zijn. Zo heb je altijd juiste papieren bij de hand tijdens een controle. Let op: je moet deze documenten ten minste 5 jaar bewaren.

6) Wat als blijkt dat mijn bedrijf in overtreding is?

Als tijdens een controle blijkt dat niet alle regels worden nageleefd, dan bespreken wij dat meteen. Soms kun je de overtreding direct herstellen, maar niet altijd. Na het bezoek sturen wij een controlebrief met onze bevindingen en starten wij een handhavingstraject.

In de controlebrief lees je:

 • Welke overtreding is geconstateerd en hoe je die ongedaan kunt maken
 • Binnen welk termijn dat moet gebeuren
 • Welke sanctie wij opleggen en wat de gevolgen zijn als je de overtreding niet (op tijd) ongedaan maakt.

Let op: wanneer er sprake is van een ernstige overtreding of recidive (herhaling van dezelfde overtreding), dan kunnen wij ook strafrechtelijk optreden. Hierin volgen wij de Landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht (zie hieronder) en het handhavingsbeleid van jouw gemeente.

7) Wat is de landelijke handhavingsstrategie (LHS)?

Als we een overtreding bij jouw bedrijf vaststellen, volgen we de landelijke handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHS). Hierbij gaat het om de ernst van de overtreding, het gedrag van de ondernemer en de sancties die daar bij horen.

8) Hoe herken je een toezichthouder van de ODRU?

Onze toezichthouders dragen dienstkleding met het ODRU-logo erop (zie foto boven). Ze hebben een legitimatiebewijs bij zich met hun naam, functie en bevoegdheid erop, die ze bij twijfel moeten kunnen tonen.

milieucontrole

9) Welke bevoegdheden heeft een toezichthouder?

Bij wet is geregeld dat een toezichthouder van de ODRU altijd toegang moet krijgen tot je bedrijf. De toezichthouder mag daarbij alle ruimtes betreden en documenten inzien. Wel moet de toezichthouder zich aan de veiligheidsregels houden die binnen jouw bedrijf gelden.

10) Worden controles altijd aangekondigd?

Nee, een toezichthouder kan ook onaangekondigd langskomen.