Ons bestuur

Het bestuur van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) wordt gevormd door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

De ODRU is een verlengd lokaal bestuur. Wij voeren taken uit voor 15 gemeenten in de provincie Utrecht op basis van een gemeenschappelijke regeling.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de Omgevingsdienst regio Utrecht. Dat wil zeggen dat het bestuur eigenaar/werkgever is van de ODRU en de ODRU aanstuurt, maar ook als opdrachtgever fungeert. Het bestuur wordt gevormd door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de 15 gemeenten van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en de voorzitter.

Sjors Fröhlich de voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur.

Sjors Fröhlich

Rol: Voorzitter

Hilde de Groot, lid algemeen bestuur voor de gemeente Bunnik.

Hilde de Groot

Gemeente: Bunnik

Rol: Lid en lid Auditcommissie

Anne Marie 't Hart, lid van het algemeen bestuur voor de gemeente De Bilt

Anne Marie ’t Hart

Gemeente: De Bilt

Rol: Lid

Wim van Wikselaar, lid algemeen bestuur voor de gemeente Montfoort.

Wim van Wikselaar

Gemeente: Montfoort

Rol: Lid

Bas Lont, lid algemeen bestuur voor de gemeente Oudewater en lid van het dagelijks bestuur.

Bas Lont

Gemeente: Oudewater

Rol: Lid

Henk van der Schoor, lid van het algemeen bestuur van de ODRU

Henk van der Schoor

Gemeente: Renswoude

Rol: Lid

Bart Fintelman, lid algemeen bestuur voor de gemeente Rhenen.

Bert Fintelman

Gemeente: Rhenen

Rol: Lid en lid Auditcommissie

Huib Zevenhuizen, lid algemeen bestuur voor de gemeente De Ronde Venen en lid van het dagelijks bestuur.

Huib Zevenhuizen

Gemeente: De Ronde Venen

Rol: Lid

Dick Polman, lid algemeen bestuur voor de gemeente Stichte Vecht

Dick Polman

Gemeente: Stichtse Vecht

Rol: Lid

Rob Jorg, lid algemeen bestuur voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Rob Jorg

Gemeente: Utrechtse Heuvelrug

Rol: Lid en lid Auditcommissie

Marco Verloop, lid van het algemeen bestuur voor de gemeente Veenendaal

Marco Verloop

Gemeente: Veenendaal

Rol: Lid

Joop van Montfoort, lid algemeen bestuur voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Joop van Montfoort

Gemeente: Vijfheerenlanden

Rol: Lid

Roy Luca, lid algemeen bestuur voor de gemeente Wijk bij Duurstede

Roy Luca

Gemeente: Woerden

Rol: Lid

Jeroen Brouwer, lid algemeen bestuur voor de gemeente Wijk bij Duurstede

Jeroen Brouwer

Gemeente: Wijk bij Duurstede

Rol: Lid

Peter Bekker, lid algemeen bestuur voor de gemeente IJsselstein. en lid van het dagelijks bestuur.

Peter Bekker

Gemeente: IJsselstein

Rol: Lid

Wouter Catsburg, plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur voor de gemeente Zeist en lid van het dagelijks bestuur.

Wouter Catsburg

Gemeente: Zeist

Rol: Plaatsvervangend voorzitter

Arnold van Vuuren

Rol: Secretaris (directeur ODRU)

Dagelijks bestuur

De leden van het dagelijks bestuur zijn gekozen door de leden van het algemeen bestuur.

Sjors Fröhlich de voorzitter van het algemeen- en dagelijks bestuur.

Sjors Fröhlich

Rol: Voorzitter

Portefeuille: Communicatie, privacy beleid, HRM (rechtspositie), juridische zaken, Informatiebeheer & archivering en dossier ‘vorming één robuuste Omgevingsdienst’.

Wouter Catsburg, plaatsvervangend voorzitter algemeen bestuur voor de gemeente Zeist en lid van het dagelijks bestuur.

Wouter Catsburg

Rol: Plaatsvervangend voorzitter

Portefeuille: Duurzaamheid en energietransitie, taakoverdrachten, samenwerking in/met de provincie en de RUD, Regionale Projecten.

Peter Bekker, lid algemeen bestuur voor de gemeente IJsselstein. en lid van het dagelijks bestuur.

Peter Bekker

Rol: Lid

Portefeuille: Omgevingswet (programma), HR (beleid), landelijke ontwikkelingen

Huib Zevenhuizen, lid algemeen bestuur voor de gemeente De Ronde Venen en lid van het dagelijks bestuur.

Huib Zevenhuizen

Rol: Lid

Portefeuille: VTH (Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving), VTH samenwerking in/met de provincie en de RUD, kwaliteit van dienstverlening.

Bas Lont, lid algemeen bestuur voor de gemeente Oudewater en lid van het dagelijks bestuur.

Bas Lont

Rol: Lid

Portefeuille: Financiën, IT en digitalisering, (programma) Sturing, monitoring en verantwoording, bedrijfsvoering inclusief processen, standaardisatie en schaalvoordelen , relatiemanagement (m.n. controle en verantwoording).

Arnold van Vuuren

Rol: Secretaris (directeur ODRU)

Auditcommissie

Deze commissie brengt advies uit aan het algemeen bestuur inzake de benoeming van de accountant, het programma van eisen voor de accountantscontrole en de bestuurlijke rapportages en jaarverslag/jaarrekening. De Auditcommissie bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur.

Bestuursstukken

Vergaderdata van ons algemeen bestuur

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

 Datum Aanvang Locatie
11-04-202414.00 uurProvinciehuis Utrecht
04-07-202414.00 uurProvinciehuis Utrecht
03-10-202414.00 uurProvinciehuis Utrecht
19-12-202409.30 uurProvinciehuis Utrecht
vergaderdata van ons algemeen bestuur